Giảng Dạy Lời Của Lẽ Thật – 5/11/2019

1600

 

II Ti-mô-thê 2:14-17a

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nhắc nhở các tín đồ lúc bấy giờ điều gì? Vì sao? Ông cũng khuyên ông Ti-mô-thê phải giảng dạy Lời của lẽ thật như thế nào? Bạn đang áp dụng lời dạy này như thế nào?

Giữa bối cảnh có nhiều giáo sư giả dạy những giáo lý sai trật lúc bấy giờ, Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê phải nhắc nhở các tín hữu thật cẩn thận. Trước hết, ông phải nhắc họ tránh những sự tranh cãi về chữ nghĩa vì điều đó chẳng giúp ích gì mà còn gây tổn hại cho người nghe (câu 14). Các giáo sư giả thường gây chia rẻ từ những lý lẽ vô nghĩa với những chi tiết không quan trọng để tạo ra sự xung đột. Tiếp theo, ông Ti-mô-thê cần nhắc họ tránh những lời nhảm nhí phàm tục, nếu không họ dễ lún sâu vào con đường không tin kính và làm ảnh hưởng đến người khác nữa (câu 16).

Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê phải cẩn thận trong những lời dạy của mình và phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời (câu 15). Người giảng dạy Lời Chúa được ví sánh như người làm công của Chúa. Lời Đức Chúa Trời là một kho báu mà người giảng dạy phải đào sâu khám phá. Lời Chúa cũng là công cụ giúp “người làm công” xây dựng, đo lường và sửa chữa để con dân Chúa có một đời sống đúng với tiêu chuẩn của Ngài.

Để trở thành người làm công không chỗ trách được hoặc không có gì đáng hổ thẹn thì người giảng Lời Chúa phải giảng dạy một cách ngay thẳng và đúng đắn. Người đó phải hết lòng suy ngẫm, nghiên cứu và tìm cách áp dụng Lời Chúa vào chính đời sống cá nhân của mình trước khi giảng dạy người khác. Học hỏi nghiên cứu Lời Chúa chăm chỉ và thường xuyên là điều tối quan trọng và cần thiết đối với người giảng dạy Lời lẽ thật. Người đó phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa và nhạy bén với sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để không đi lệch mục đích của Chúa trong đời sống mình và cả trong việc hướng dẫn người khác. “Lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy Lời của lẽ thật” có nghĩa là giải nghĩa Kinh Thánh một cách trung thực và vạch ra một con đường thẳng để hướng dẫn người nghe đi theo. Người chuyên tâm giảng dạy Lời Chúa cách đúng đắn sẽ giúp con dân Chúa được tăng trưởng thuộc linh và Hội Thánh Chúa được gây dựng theo đúng ý muốn Ngài.

Bài học nhắc nhở mỗi chúng ta, nếu bạn được Chúa dùng để giảng dạy Lời Chúa, hãy lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy. Nếu bạn là người học hay người nghe thì xin Chúa cho bạn nhận được Lời của lẽ thật từ mục sư, truyền đạo hay giáo viên dạy Lời Chúa cho mình. Hãy hết lòng cầu nguyện cho nhau.

Bạn có cầu nguyện những người có trách nhiệm để họ luôn lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy Lời của lẽ thật không?

Lạy Chúa, xin giúp chính con luôn biết chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa trong việc học và dạy Lời Chúa của con, để con trở thành người làm công không chỗ trách được trước mặt Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 24.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org