Đồng Tháp – Khóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Năm 2020

655

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa vì sau những ngày bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, vào lúc 8 giờ 30 ngày 17/09/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình “Bồi Dưỡng Mục vụ” cho hơn 100 người, gồm quí Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo cùng quí Chấp sự và nhân sự của 11 Hội Thánh, 2 Hội Nhánh và 5 Điểm Nhóm trong tỉnh, tại nhà thờ Tin Lành Lai Vung.

Mục sư Nguyễn Lưu Phong – QNHT Lai Vung chào mừng

Mục sư Lê Minh Trí hướng dẫn chương trình buổi sáng

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – HTTLVN (MN), đã nhận lời mời của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp đến để làm diễn giả cho ngày Bồi linh và Huấn luyện. 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – PHT II – huấn luyện Mục vụ

Buổi sáng, Mục sư diễn giả dùng Lời Chúa được ký thuật trong Ma-thi-ơ 15:21-28 để khích lệ cho Hội đồng với đề tài: “Thách thức cho lòng tin quyết”. Qua lời Chúa, ông khích lệ Hội đồng vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn tất chức phận của mỗi người mà Thiên Chúa ban trao, bởi vì “Những chiếc áo của hoạn nạn, thử thách che giấu bên trong nó những phước hạnh dẫy đầy” dành cho những đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa.

Ban hát Chấp sự, nhân sự các HT Hồng Ngự, An Phong, Phú Cường, Cao Lãnh, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ An

Ban hát Chấp sự, nhân sự các HT An Phú Thuận, Châu Thành, Tân Phú, Lai Vung, Sa Đéc, Tân Khánh Trung   

Thì giờ còn lại, tôi tớ Chúa dùng để huấn luyện công tác Mục vụ cho quý tôi tớ Chúa cùng quý Chấp sự, nhân sự về việc họ được kêu gọi để phục vụ mọi người trong tinh thần của một tôi tớ theo gương Chúa Giê-xu khiêm nhường, hạ mình trước tha nhân và trước bầy chiên của Chúa. Bên cạnh đó Mục sư Nguyễn Hữu Bình – PHT II – cũng nhắn nhủ Hội Thánh, quý tôi tớ Chúa, các Chấp sự, nhân sự phải có cùng chung một khải tượng để hầu việc Chúa nhằm giảm thiểu những tiếng phàn nàn, chỉ trích từ đó anh em sẽ cùng chung nhau làm việc để giải quyết những khó khăn, thử thách trong công việc Chúa. Hơn thế nữa, qua công việc thực thi Khải tượng mà Thiên Chúa ban trao mỗi người sẽ thấy những khiếm khuyết của mình để cùng cảm thông, cùng cộng tác để gây dựng và mở mang Hội Thánh. 

Quang cảnh thì giờ Huấn luyện Mục vụ

Như nắng hạn gặp mưa rào, những tấm lòng khao khát đã được tưới mát cách đủ đầy bởi Lời Hằng sống của Chúa như mô tả của tiên tri Ê-sai: “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.” (Ê-sai 58:11)

Hình ảnh Lưu niệm của Khóa Bồi dưỡng Mục vụ Đồng Tháp 2020  

Kết thúc khóa Bồi dưỡng Linh vụ, các học viên đã cảm tạ Chúa vì có cơ hội quý báu để trau dồi khả năng, ân tứ phục vụ Chúa và hứa nguyện sẽ dấn thân phục vụ Chúa càng hơn trong chức vụ mà Ngài giao phó.

TTV. MS Hồ Anh Vũ