Chủ Nhật 25/02/2024
Trang chủ Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Cuối Năm 2023 Đại diện Hội Thánh Tân Thành Chúc mưng và tặng quà

Đại diện Hội Thánh Tân Thành Chúc mưng và tặng quà

Các Giáo phẩm Đồng Nai tham dự hiệp nguyên lần 6-2023
Ms Phan Vĩnh Cự Phó Hội Trưởng I, Diễn giả chương trình Hiệp nguyện

BÀI VIẾT MỚI NHẤT