ĐÊM THÁNH

7484

 “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”(Lu-ca 2:10,11).

 Giai điệu, ca từ của bài Thánh ca 66 với tựa đề “Đêm Thánh” được trỗi lên mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh khiến lòng tôi say đắm và hồi tưởng những sự kiện diệu kỳ của câu chuyện Con Trời thành người. Nội dung của bài hát mô tả rõ ràng, rành mạch lý do Chúa đến trần gian: “Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, Ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về”.

Khi còn là một thiếu nhi, tôi tự hỏi: “Vì sao ngày Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh?” Và tôi được giải thích rằng: “Chỉ duy đêm Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh – Đêm huyền diệu! Ngài là Đấng Cứu Thế, là Christ là Chúa, và Ngài giáng sinh để mở một con đường duy nhất cho những con người tội lỗi trở về cùng Cha Thiên thượng của mình”.

 

Đêm Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh vì:

Là đêm Thiên sứ báo tin lành cho nhân loại (câu 10a)

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành”…

Đấng Cứu Thế đến thế gian, được các thiên sứ báo Tin Lành! Ngài đến đem cho con người sự vui mừng, phấn khởi, hy vọng, bình an. Sự xuất hiện thình lình không báo trước cho các gã chăn chiên, chắc chắn làm họ choáng ngợp, bàng hoàng, kinh ngạc… nên các thiên sứ đã trấn an: “Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành…

 Thật vậy, không ai trong chúng ta mong đợi tin xấu, tin dữ, hung tin… nhưng ai cũng sẵn sàng chào đón tin lành. Tin Lành đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Đấng mà cả dân tộc Do Thái lúc bấy giờ đang trông mong. Tin Lành này đã được dự ngôn từ buổi sáng thế (Sáng Thế Ký 3:15). Quả thật, không có niềm vui nào hơn điều mình đang trông chờ mà được thực hiện.

 Một lý do các thiên sứ báo tin cho các mục đồng đang canh giữ bầy chiên nơi cánh đồng tại Bết-lê-hem, vì họ là những con người khiêm nhường, những người thuộc giai cấp thấp kém trong xã hội, là những chứng nhân đầu tiên mà Đức Chúa Trời dùng để làm kẻ rao truyền tin mừng Đấng Cứu Thế Giê-xu đến thế gian. Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Lớn và Ngài dùng người chăn chiên chứng thực sự giáng sinh của Ngài. Họ là những con người thực dụng, họ không hề có đầu óc hoang tưởng, họ vâng lời tìm kiếm sự kiện Con Trời hạ sinh như thiên sứ loan báo và họ có tấm lòng đơn sơ chúc tôn Con Thánh. Họ chân thành thuật lại mọi điều đã nghe và thấy điều xảy ra đúng như lời các thiên sứ báo tin.

Con Trời giáng thế là tin mừng cho muôn dân, không miễn trừ người nào, vì tất cả nhân loại đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Không ai tự cứu mình, không giáo chủ nào có thể giải cứu, tha tội và không ai phạm tội mà không nhận án phạt! Chỉ có Trời cứu (theo lời nhân gian)! Vâng, chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Thần, là ‘Con người vô tội’ mới có thể chết thay tội của nhân loại. Chính Ngài là sinh tế chuộc tội. Ngài chính là Đức Chúa Trời – là Đấng Cứu Thế!

 

Đêm Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh vì:

Là đêm vui mừng lớn cho muôn dân (câu 10b)

Trong đêm Thánh, là đêm Đức Chúa Giê-xu giáng sinh, tin “vui mừng lớn” được ban cho không chỉ một ai đó, nhưng cho cả nhân loại.

Trong tình trạng loài người đang ngày càng chìm sâu vào tội lỗi và chính tội lỗi làm xa cách mối thông công với Đức Chúa Trời, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi dã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Vâng, Chúa yêu cả nhân loại, cả thế giới đang sống trong băng hoại, và Ngài không làm ngơ trước sự khốn khổ của chính tạo vật Ngài dựng nên. Chúa ghét, Chúa gớm tội lỗi nhưng Chúa yêu tội nhân và luôn mong cứu rỗi họ.

Trong đại dịch Covid vừa xảy ra 2019-2021, khi giới y học loan báo đã chế biến được một loại vacine ngừa Covid, mọi người vui mừng. Đó là tin vui cho mọi người! Thế nhưng tin vui đó chỉ có giá trị ở chừng mực nào đó và trong thời điểm nào đó! Vì sao? Vì khi nó trở thành bệnh đặc hữu rồi thì không còn giá trị cao nữa. Cũng như khi người ta tìm ra phương thuốc đặc trị ung thư, HIV, … không phải ai cũng có nhu cầu để trị bệnh do không mắc căn bệnh ấy, hoặc có thuốc đặc trị đi nữa thì cũng chỉ những người giàu có mới đủ khả năng điều trị, còn người nghèo thì có thể không hưởng được niềm vui đó! Do đó, tin vui có đó, nhưng nó không phổ thông, nghĩa là không phải ai cũng được hưởng và có lắm khi trở thành tin buồn vì mình không thể nào có được.

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Giê-xu là Tin Lành, tin vui mừng lớn, là Đấng Cứu Thế mà ai cũng có thể vui nhận. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt chủng tộc… vẫn được Chúa ban phước cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống mình. Ngài không chỉ cứu thể xác mà cứu cả linh hồn đời đời, sự cứu ấy khi nhận tin chỉ cần đáp ứng với lòng biết ơn và thờ phượng Ngài cũng như sống xứng đáng cho Ngài.

Chúa Giê-xu đến thế giới loài người để đem ánh sáng cứu rỗi, để kéo nhân loại ra khỏi vùng tối tăm, nô lệ Sa-tan. Chúa Giê-xu giáng sinh là đem tin “vui mừng lớn “ cho nhân loại! Bài Thánh ca 54 ca ngợi “Phước cho nhân loại Chúa ta ra đời, trần gian nghinh vua vô đối…!” Trước Ngài không có đêm Thánh và sau Ngài cho đến đời đời không có Đấng Cứu Thế nào khác ban cho loài người. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Đêm Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh vì:

Là đêm Con Thánh ra đời (câu 11)

Kinh Thánh Lu-ca 1:30-35, cho chúng ta biết rằng: Đức Chúa Giê-xu là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cai trị đời đời, nước Ngài vô cùng, câu 35 chép: “Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời”. Như thế, Chúa Giê-xu là Con Thánh, nên đêm Đức Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là Đêm Thánh. Ngài là Đấng Mê-si, tức là Đấng Christ mà dân Do Thái trông đợi suốt nhiều ngàn năm. Ngài đã đến để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại!

Gẫm lại suốt dòng lịch sử nhân loại, chẳng có giáo chủ, chẳng có nhân vật nào đến thế gian mà đội thần ca thiên binh, thiên sứ ngợi khen rền vang các từng trời! Một đêm huyền diệu, đầy vinh hiển, lạ lùng và ứng nghiệm tất cả lời tiên tri dự ngôn. Đấng Cứu Thế được sanh ra bởi nữ đồng trinh, được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và danh xưng Ngài là Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14). “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5b).

Đấng Cứu Thế đến thế gian với mục đích rõ ràng, là chương trình, là kế hoạch đã được hoạch định bởi Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại trong rằng “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy;” (I Ti-mô-thê 1:15). Sách Phi-líp 2:6-11 diễn tả Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…” Đấng Cứu Thế đến cứu rỗi người có tội bằng cách chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại, Ngài từ kẻ chết sống lại để xưng công bình và ban sự sống cho nhân loại. Ngài về trời để cầu thay cho chúng ta và sắm sẵn cho con dân Ngài một chỗ ở trên trời, và Chúa sẽ trở lại để tiếp rước Hội Thánh, là những ai tin nhận, thờ phượng Chúa, “Lòng các ngươi chớ bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi đã đi, và đã sắm sẵn chi các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).

Mỗi năm chúng ta đều đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh! Chúa đến để ban tin mừng cứu ân cho tất cả nhân loại, cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp… Mục đích Đấng Cứu Thế giáng sinh có thể gói gọn một từ: “Yêu”! Ngài yêu nhân loại đang dần bước vào sự chết đời đời, họ đang sống trong sự thống trị của kẻ lừa dối Sa-tan, trong xiềng xích nô lệ của tội lỗi… Đấng Cứu Thế đến đem sự sáng, đem sự vui mừng, bình an và sự cứu rỗi cho ai tin nhận Ngài, để ai nấy được trở về cội nguồn, làm con Đấng Cứu Thế, được đồng trị với Ngài trong nước vinh hiển đời đời.

Đêm Thánh, cũng chỉ là một đêm, nhưng là một đêm vô cùng kỳ diệu …

Đầy tớ gái,

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục Sư Trí Sự HỒ VĨNH TỒN
Bài tiếp theoTus Tswv Yuav Tsoo Tej Mlom Tawg – 28/11/2023