Đắk Lắk: Bồi Linh – Huấn Luyện Cho Hơn 1500 Chấp Sự Toàn Tỉnh

701

HTTLVN.ORG – Trong bốn ngày 21-24/07/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Bồi linh và Huấn luyện cho các Chấp sự của bốn khu vực trên toàn tỉnh với hơn 1500 người tham gia học tại hai địa điểm:

Khu vực I và II từ ngày 21-22/7 tại nhà thờ Tin Lành Phước An với khoảng 600 người; Khu vực III và IV từ ngày 23-24/7 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A với 920 người, có cả các Mục sư Truyền đạo và Chấp sự từ 355 Chi Hội và Điểm nhóm.

Diễn giả huấn luyện là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Chủ đề: “Cùng Đứng Vững Vàng”, Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:1: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy”.

Quang cảnh chương trình huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Phước An

Trong suốt bốn ngày học tại hai khu vực, Mục sư Phan Vĩnh Cự đã bồi linh và hướng dẫn bài học theo tài liệu với các nội dung được nhấn mạnh cụ thể, rõ ràng, cô đọng như những lời cảnh tỉnh, nhắc nhở và khuyến giục cho các tôi con Chúa “Cùng Đứng Vững Vàng”: Hội Thánh trong ngày sau rốt, Chúa dự liệu cho Hội Thánh, đặc điểm về các giáo phái truyền thống, những quan điểm thần học hiện nay, tà giáo xưa và nay, tác hại của tà giáo, thái độ và cách thức đối với tà giáo, các nhóm tà giáo hoạt động tại Việt Nam.

Chương trình huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A

Cuối hai ngày học tại mỗi khu vực, Mục sư đã có bài lượng giá cho các học viên. Đồng thời Mục sư diễn giả cũng dành thời gian giải đáp những thắc mắc có liên quan đến bài học cùng những tình huống xảy ra thực tế tại các Hội Thánh địa phương. Cuối mỗi kỳ huấn luyện, các học viên phải làm bài lượng giá.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi con Ngài được trải qua bốn ngày huấn luyện tràn đầy phước hạnh khi được đầy tớ Chúa hướng dẫn, khích lệ, nhắc nhở và giải đáp những thắc mắc liên quan đến nền tảng giáo lý trong Kinh Thánh, hầu cho tôi con Chúa đứng vững vàng trong đức tin trong những ngày cuối rốt này.

Chương trình huấn luyện kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 24/07/2020 sau lời cầu nguyện của Mục sư Lemous Philemol, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk.

TTV. Elisha