Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Đầu Năm 2018

1132

HTTLVN.ORG – Trong niềm hân hoan tạ ơn Chúa, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi hiệp nguyện đầu năm 2018 tại nhà thờ Tin Lành Trung Lập, với sự tham gia của các Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự các Hội Thánh. Hiện diện trong buổi hiệp có Mục sư Dương Quang Hoà và Mục sư Nguyễn Xuân Sanh: Uỷ viên Tổng Liên Hội.

Mục sư Đào Vương Uy Phương, Quản nhiệm Chi Hội Trung Lập, hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Mục sư Dương Quang Hoà cầu nguyện khai lễ. Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện, tạ ơn Chúa vì tất cả các Hội Thánh trong khu vực được Chúa ban phước và Ban Đại diện nhiệm kỳ mới chính thức đi vào hoạt động. Sau đó ông đã thông báo việc thành lập nhóm Cộng tác viên truyền thông của Ban Đại diện, triển khai đến các Chi Hội về sách Thế Giới Tuổi Thơ, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo.

Mục sư Đào Vương Uy Phương giảng Lời Chúa trong Kinh Thánh Lu-ca 13:31-33 về “Tâm Tình Của Chúa Giê-xu” và Mục sư Trần Văn Hoàng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa trong sự vâng phục.

Ban hiệp nguyện đã chia tổ cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện cho việc điều cần thiết sau:

– Chi Hội An Hải: Sớm có Quản nhiệm đến để lo công việc Chúa.

-Chi Hội Cẩm Nê: Xin cầu nguyện cho việc cung hiến đền thờ ngày 06/03/2018 và giải quyết khoản nợ xây dựng 430.000.000 đồng.

– Chi Hội Đà Nẵng: Trong năm 2017 đã có 845 người tin Chúa. Xin cầu nguyện Chúa cho dự án xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục sớm có đủ tài chánh để thực hiện.

– Chi Hội Hoà Khánh: Cầu nguyện xin Chúa thương xót sai phái ra đi truyền giáo tại Hội Thánh và kết hợp với các Chi Hội trong và ngoài thành phố.

– Chi Hội Hoà Cường: Cầu xin Chúa cho có đủ tài chính để mở rộng nhà Chúa hầu đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội Thánh.

– Chi Hội Hoà Mỹ: Cầu nguyện cho sự phát triển của Điểm Nhóm Tuý Loan đã được công nhận và sớm có Phụ tá Quản nhiệm, đặc trách Điểm Nhóm. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho phu nhân Mục sư Mã Phúc Hiệp đang lâm trong bệnh.

– Chi Hội Hải Châu: Công việc phát triển Hội Thánh mới tại Hoà Xuân và Non Nước sớm được công nhận.

– Chi Hội Non Nước: Cầu nguyện cho việc xây dựng nhà nguyện sau tết Nguyên đán để có cơ sở xin phép nhóm lại lần hai (kinh phí khoảng 300 triệu) hiện còn nợ tiền đất 170 triệu.

– Chi Hội Nam Ô: Xin Chúa tiếp tục cứu giúp việc chuyển chủ quyền sở hữu khu đất sang Hội Thánh và có đủ kinh phí xây nhà thờ mới trong tương lai. Điểm Nhóm Trường Định tiếp tục gây dựng và phát triển.

– Chi Hội Trần Cao Vân: Xin cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 28-01-2018, nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh tật bệnh, công ăn việc làm và chố ở chưa ổn định.

– Chi Hội Tân An: Xin cầu nguyện Chúa cho việc xây nhà nguyện Phú Lộc sớm được thực hiện và cầu nguyện cho sức khoẻ cụ Mục sư Trí sự Lê Cao Quý.

– Điểm Nhóm Hoà Thọ: Cầu xin Chúa tiếp trợ để trả nợ tiền mua đất 220 triệu và Điểm Nhóm đang xin lên Chi Hội tự dưỡng.

– Chi Hội Trung Lập: Xin cầu nguyện cho sức khoẻ của QPMS Nguyễn Hữu Dục và con trai MSQN là cháu Đào Thiên Bảo.

Bên cạnh đó, Ban hiệp nguyện cũng cầu nguyện xin Chúa phấn hưng nhiều đời sống con dân Chúa trong các Hội Thánh mạnh mẽ đứng lên hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa cho Hội Thánh tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học Lời Chúa để con dân Chúa sâu nhiệm hơn trong đời sống. Đẩy mạnh công tác truyền giảng cho người dân xung quanh.

Buổi hiệp nguyện đã diễn ra trong ơn phước Chúa và kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau khi Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chúc phước.

TTV. Hoàng Nguyễn


Mục sư Dương Quang Hoà cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa


Mục sư Nguyễn Hải Bằng thông báo về sinh hoạt của Ban Đại diện


Mục sư Đào Vương Uy Phương hướng dẫn và giảng Lời Chúa trong buổi hiệp nguyện


Mục sư Trần Văn Hoàng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Cầu nguyện cho tổ Cộng tác viên Truyền thông của Ban Đại diện


Các tổ hiệp nguyện


Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chúc phước