Lễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47

894