Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2023

34725

Căn cứ biểu quyết số 5, biên bản số 01/2023/BB-TLH
Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội

xin thông báo

Đề tài và câu gốc cho các ngày lễ của Hội Thánh trong năm 2023

 

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó
Đề tài: Chúa gánh tội cho loài người
Câu gốc: Ê-sai 53:6

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

2. Lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh
Đề tài: Niềm vui trong Chúa Phục sinh
Câu gốc: Giăng 20:20

“… Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”

3. Lễ kỷ niệm Chúa Thăng thiên
Đề tài: Chúa đi và sắm sẵn
Câu gốc: Giăng 14:2

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.”

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm
Đề tài: Nhận lấy quyền phép
Câu gốc: Công vụ 1:8

“… khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

5. Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh
Đề tài: Đấng Cứu Thế
Câu gốc: Lu-ca 2:11

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”

Bài trướcNgười Mà Ta Rất Yêu Dấu – 19/1/2023
Bài tiếp theoMục Vụ Thể Thao Tỉnh Đăk Lăk Tổ Chức Giải Bóng Đá Giao Hữu Mừng Xuân 2023