Người Mà Ta Rất Yêu Dấu – 19/1/2023

3716

 

 

Ma-thi-ơ 12:15-18

“Này, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại(câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi rời khỏi Nhà hội, Chúa Giê-xu làm gì? Sứ đồ Ma-thi-ơ đã mô tả những điều nào được ứng nghiệm về chức vụ của Chúa? Điều gì đang cản trở chúng ta cư xử yêu thương với những người xung quanh?

Chúa Giê-xu biết những người Pha-ri-si lập mưu giết Ngài nên Ngài rời khỏi Nhà hội. Có nhiều người bệnh thấy Chúa đã chữa lành cho người bị teo tay nên đã chạy theo Ngài, và Ngài đã chữa lành cho tất cả. Chúa chữa lành bệnh cho những người này vì lòng yêu thương, Ngài không muốn họ ở trong sự đau đớn vì bệnh tật. Nhưng Chúa không cho phép họ nói ra vì Ngài không muốn dân chúng theo Ngài chỉ với mục đích được chữa lành.

Sứ đồ Ma-thi-ơ lý giải việc Chúa lánh khỏi người Pha-ri-si và cấm ngặt không cho những người được Ngài chữa lành nói ra là để làm ứng nghiệm lời của nhà Tiên tri Ê-sai về tính cách hòa nhã, không khoe khoang của Đấng Mê-si-a. Ông trích Ê-sai 42:1- 4 để nói lên những đặc điểm của Đấng Mê-si-a. Thứ nhất, Ngài là Tôi Tớ rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, Đấng được chọn để thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại, và Đức Chúa Cha vui lòng về Đức Chúa Con. Thứ hai, chức vụ của Chúa Giê-xu là chức vụ được sự ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, điều này đã được ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu chịu Báp-têm (Ma-thi-ơ 3:16). Đấng Mê-si-a là Đấng được xức dầu cho công tác rao giảng Phúc Âm (Lu-ca 4:18-19), trong thời gian thi hành chức vụ Ngài đã đi rất nhiều nơi để rao giảng về Nước Trời. Thứ ba, sứ mạng của Đấng Mê-si-a là “Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Trong chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài đã đem Phúc Âm không chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho dân ngoại.

 Cơ Đốc nhân ngày nay xưng mình là những tôi tớ Chúa, con cái Chúa nhưng chúng ta có đang làm cho Chúa vui lòng chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta được Chúa chọn bởi ân sủng và chúng ta cần phục vụ trong tinh thần biết ơn Chúa. Chúng ta cần đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài hướng dẫn và ban năng lực giúp chúng ta phục vụ Ngài cách hiệu quả. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương Chúa Giê-xu, hầu việc trong tinh thần mềm mại, hòa nhã, giúp đỡ nhau không phải để khoe khoang thành tích hoặc mong được biết ơn nhưng vì chúng ta cảm thương hoàn cảnh của anh chị em mình, và giúp đỡ nhau trong khả năng Chúa ban cho. Cũng xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng thành kiến và vượt qua những rào cản để có thể phục vụ tất cả mọi người không phân biệt một ai. Chính thành kiến và sự ích kỷ đã cản trở người Do Thái yêu thương, giúp đỡ những người ngoại bang, và họ cũng không thể chia sẻ về Đức Chúa Trời cho những dân tộc chung quanh mình.

Bạn có đang sống vui lòng Chúa, Đấng đã chọn lựa và cứu chuộc bạn không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết ơn Ngài, sống làm vui lòng Chúa, cư xử hòa nhã với những người xung quanh, để qua đó con có thể chia sẻ về Phúc Âm của Ngài cho mọi người.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Êxê-chi-ên 11:6-12:28

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPô Kâo Khăp Êdimi – 19/1/2023
Bài tiếp theoChủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2023