Càng Biết Chúa Hơn: Bài 16

1022

Thứ bảy, ngày 2 tháng 3

 

Đọc & suy gẫm:

Thi Thiên 23:1

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va Đấng chăn giữ tôi, Jehovah-ra-ah.

  

Chúng ta là “chiên ở dưới sự chăn dắt của Đức Chúa Trời”. Ngài dẫn dắt, nuôi dưỡng và bảo vệ kẻ thuộc về Ngài.

 

Áp dụng:

– Giăng 10:1-18 dạy gì về Đấng chăn chiên?

– Mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời hiện ra sao?

Hãy nhớ lại những lần Chúa dẫn dắt và bảo vệ bạn.

 

Cầu nguyện:

 Ngoài các điều trên, hãy tạ ơn Đấng chăn chiên đã nuôi dưỡng bạn bởi Lời Ngài! 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Giê-hô-va, Đấng dắt chăn hồn tôi, đưa tôi vào nơi an nghỉ.

Trong nơi cỏ xanh tươi, tay Chúa hướng dẫn tôi bên dòng nước êm đềm trôi.         

Bài trướcHoạt động Của UB. YTXH tại Đồng Tháp
Bài tiếp theoBài thứ 62: Phép Lạ Là Chính Bạn!