Bồi Linh Huấn Luyện Đặc Trách Thanh Niên Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

1966

HTTLVN.ORG – Ngày thứ Bảy 14/10/2023, Khối Thanh niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi TLH cùng với Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM đã tổ chức chương trình bồi linh huấn luyện Đặc trách và Đặc trách tiềm năng của các Ban Thanh niên Khu vực TP.HCM, với chủ đề: “Đặc trách: Nhà sư phạm & Người loan tin mừng”.

Mục tiêu của chương trình là giúp các Đặc trách Thanh niên nhận thức vai trò “nhà sư phạm và người loan tin mừng” trong định hướng, dắt dẫn, hỗ trợ ban Điều hành Thanh niên, không chỉ là người liên lạc về phương diện hành chính với lãnh đạo Hội Thánh. Bên cạnh đó, chương trình cũng khích lệ các Đặc trách Thanh niên trang bị, học hỏi, đào sâu, nâng tầm, trau dồi kỹ năng, và phác thảo kế hoạch thực hiện vai trò “sư phạm và loan tin mừng” trong công tác Thanh niên.

Một vài đặc trách thanh niên đã chia sẻ suy nghĩ và phản hồi như sau:

Qua chương trình bồi linh, các Đặc trách Thanh niên học biết vai trò người loan tin mừng của Chúa qua cuộc đời phản chiếu Phúc Âm ân sủng của chính mình, qua các bài học từ Chấp sự Phi-líp (trong Công vụ 8:26-38) và Giăng Báp-tít (trong Mác 1:1-8; Giăng 1:19-37); đồng thời, người Đặc trách Thanh niên cũng là một “nhà sư phạm” trong lĩnh vực tăng trưởng tâm linh, qua đời sống làm gương mẫu và những kế hoạch gây dựng, môn đồ hoá giới trẻ, như Phao-lô (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-13; II Ti-mô-thê 2:1-5).

Kỳ bồi linh huấn luyện đã giúp các thành viên tham dự có cơ hội thảo luận để hiểu rõ vai trò của một Đặc trách Thanh niên là gì, giới trẻ mong đợi điều gì nơi Đặc trách của mình, và các Đặc trách muốn và cần được trang bị những kỹ năng nào. Các Đặc trách Thanh niên cũng có thời gian quý giá để thông công, kết nối, chia sẻ tình hình của Ban Thanh niên mình phụ trách, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, biết đến những khó khăn, thuận lợi của nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi ước ao sắp tới sẽ có nhiều chương trình huấn luyện thiết thực, cụ thể để bổ trợ những kỹ năng cần thiết trong công tác chăn bầy Thanh niên, như Kỹ năng Tâm vấn trong các vấn đề về giới tính, tình dục, tình yêu, kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, quản trị tiền bạc, thời gian, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đào tạo người kế thừa…” – Chấp sự Nguyễn Minh Triết, Đặc trách Thanh niên Gia Định.

Tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì đã dùng chương trình huấn luyện này để nâng đỡ, khích lệ và trang bị cho chúng tôi là những người loan tin mừng cho giới trẻ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mở sổ huấn luyện là câu hỏi “Đặc trách, bạn là ai?” Xuyên suốt chương trình thì câu hỏi đó đã được giải đáp: Tôi là “chấp sự” — người hầu bàn, người “phát thức ăn”—nhưng cũng là người sẵn sàng làm phương tiện để ân sủng Chúa được rao ra. Tôi là người dọn đường để từng cuộc đời của người trẻ bước vào mối quan hệ với Chúa Cứu thế. Tôi cũng là nhà sư phạm trong lãnh vực trưởng thành tâm linh cho giới trẻ. Không dễ để chấp nhận những thay đổi, những khó khăn, bất lợi như Chấp sự Phi-líp. Không dễ vững vàng trong việc hướng người khác đến với Chúa bằng cả cuộc đời, và âm thầm đứng phía sau để người khác chỉ thấy Chúa mà thôi, như Giăng Báp-tít. Cũng không dễ vừa đi trước trong vai trò gương mẫu, vừa đứng phía sau để hỗ trợ học trò mình giống như Sứ đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê. Nếu không bởi ân điển Chúa, không kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình, không có sự kêu gọi của Chúa đặt để trong lòng thì những gì tôi được nhắc nhở và học biết trong kỳ huấn luyện này trở nên bất khả thi.

Cảm ơn Chúa vì chúng tôi được gặp nhau, được thông công với nhau, nhắc nhở nhau sống đúng vị trí ‘nhà sư phạm và người loan tin mừng’ cho giới trẻ, sẵn sàng đón nhận những thay đổi và có kế hoạch môn đồ hóa giới trẻ cho Chúa Giê-xu. Dù còn ở trong chức vụ hay không, thì chúng tôi vẫn là người đi trước – đi cùng – đi sau để giúp cho thế hệ sau biết Chúa, yêu Chúa và ngày càng giống Chúa hơn” – Chấp sự Thuý An, Đặc trách Thanh niên HTTL Túc Trưng.

Dù số lượng đặc trách tham dự còn hạn chế do sự bận rộn với công tác Hội Thánh trong vai trò chấp sự, nhưng đây là một khởi đầu cho những chương trình hội thảo, huấn luyện sắp tới với các chuyên đề mà các đặc trách quan tâm và có cần cho công tác gây dựng thanh niên.

Chương trình khép lại lúc 17g cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa và trong niềm vui thông công, khích lệ và kết nối nhau giữa những người đặc trách giới trẻ. Xin Chúa ban ơn và dùng các đặc trách này cách kết quả trong công tác môn đồ hoá những người trẻ. Kính mong Hội Thánh Chúa chung tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chấp sự đặc trách thanh niên trong công tác nhiều thách thức nhưng cũng đầy niềm vui, phước hạnh này.

Khối Thanh Niên
Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi TLH

Bài trướcBài hát: EM YÊU CHÚA
Bài tiếp theoPhú Yên: Huấn Luyện Truyền giáo – Vâng Theo ‘Đại Mạng Lệnh Của Chúa’