Bình Thuận: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khoá 4, Năm III

758

HTTLVN.ORG – Sáng 24/07/2020, tại nhà thờ Phúc Âm 2, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ Bế giảng Khoá Thánh Kinh Căn Bản Khóa 4 năm III, trong sự vui mừng của Ban Tổ chức cùng các Khóa sinh vì Chúa cho hoàn thành khóa học trong sự bình an và kết quả.

Chương trình học kéo dài từ ngày 13 đến 23/07/2020 với các môn học sau:

  • Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục sư Lưu Thuận An phụ trách)
  • Tổ Chức Hội Thánh (Mục sư Võ Thành Phê)
  • Cuộc Đời Chúa Cứu Thế (Mục sư Nguyễn Đình Tín)
  • Giáo Nghi (Mục sư Nguyễn Văn Hoàng)
  • Sự Mạc Khải (Mục sư Nguyễn Tờn)

Các ban hát nam nữ khoá sinh tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Tờn đã nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 119:11 để giảng luận với đề tài “Lời Chúa”, khích lệ các khóa sinh chuyên tâm học Lời Chúa, cất giữ Lời Chúa trong lòng để có đời sống đắc thắng cho Chúa.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng ban Đại diện có lời kêu gọi các khóa sinh, cảm tạ Chúa, đã có một số khóa sinh bước lên cầu nguyện hứa nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa.

Tổng kết khóa học có: 49 Khóa sinh đạt loại giỏi, 53 Khóa sinh đạt loại khá và 25 Khóa sinh đạt trung bình (2 Khóa sinh không đủ điều kiện cấp chứng nhận). Có 12 khóa sinh tốt nghiệp Khóa 4 TKCB.

Buổi lễ bế giảng kết thúc lúc 11h00 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

Trước đó, lễ Khai giảng Thánh Kinh Căn Bản đã diễn ra vào sáng ngày 13/07/2020. Tham dự lễ khai giảng có: Mục sư Võ Thành Phê, UV/TLH, Quí Mục sư trong Ban Đại diện, Mục sư, MSNC cùng 129 Khóa sinh.

Mục sư Võ Thành Phê giảng Lời Chúa với đề tài: “Biết Kinh Thánh” (II Tim 3:14-17), khích lệ các khóa sinh trung tín học Lời Chúa để biết Chúa, biết ý muốn Chúa và vâng theo Lời Chúa.

TTV. MS Đinh Thuận