Thơ: Đứng Trên Lời Hứa

511

Thuở còn nhỏ nhà mình nghèo ghê lắm
Trong bữa cơm chẳng có thịt, cá đâu
Chỉ chút tôm đem nấu với ruột bầu
Thay nhau húp chẳng làu bàu, cau có.

Có những hôm chia đôi trái cà đỏ
Đem hấp lên rồi dầm với mắm ăn
Cũng xong bữa, cũng sống được bao năm
Còn còn nhớ mẹ phần cho con hết.

Mẹ làm việc quần quật kể cả Tết
Chẳng cung nỗi cho nhu cầu chúng ta
Con còn nhỏ chẳng gánh đỡ mẹ cha
Nhìn cuộc sống bôn ba trong khó nhọc

Rồi một hôm mẹ nhận được lẽ thật
Muốn nên giàu phải trung tín hiến dâng
Kể từ đó Chúa đổ phước bội phần
Bột chẳng hết mà dầu nào có thiếu.

Ba mươi năm trung tín con thấu hiểu
Phước đồ đầy không chỗ chứa trong kho
Từ tay không đến nay Chúa ban cho
Một cuộc sống chẳng âu lo, toan tính .

Một mái nhà đẹp xinh, nơi bình tịnh
Mỗi đêm ngày vang vọng tiếng ngợi ca
Bao tiên nghi cuộc sống đều từ Cha
Đời hạnh phước ngân nga tình ái Chúa.

Chúa là Đấng luôn luôn giữ lời hứa
Tìm kiếm Ngài ắt gặp được Chúa thôi
Ai trung tín dâng hiến cách rộng rời
Sẽ nhuần gội, trọn đời được no đủ.

Bao ước ao mà chúng ta ấp ủ
Được thành toàn và đầy đủ đó thôi
Ai để lòng trông cậy Chúa trọn đời
Không hổ thẹn khi đứng trên lời hứa.

                                      Hoa Dã Quỳ