Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Gia Lai

419

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/12/2013, tại nhà thờ Tin Lành Plei Ia Lang, tỉnh Gia Lai; đã diễn ra Hội đồng bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2014 – 2015.

 


Hiện diện gồm có:

– Mục sư Siu Tum – UV TLH, Ủy viên mục vụ tỉnh Gia Lai, quyền Trưởng Ban Đại diện.

– Mục sư Siu Pek – UV TLH, Ủy viên mục vụ tỉnh Kon Tum, UV Ban Đại Diện.

– Mục sư, MSNC, Truyền đạo, đại biểu của 56 Chi Hội đã được công nhận tư cách pháp nhân, Truyền đạo tình nguyện (dự thính).

 

Hội đồng cùng thờ phượng Chúa qua sự hướng dẫn của Mục sư Puih Dên. Mục sư Siu Pek cầu nguyện khai lễ, mục sư Uyên chào mừng và giới thiệu đại biểu.

 

Ông Nguyễn Thành Cam – đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Hội đồng. Mục sư Huỳnh Duy Linh giảng bồi linh cho Hội đồng với đề tài “Đứng Chỗ Sứt Mẻ”. Mục sư Lê Phương Thành cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Bầu cử Ban Đại Diện:

– Mục sư Siu Tum chủ tọa Hội đồng.

– Hội đồng bầu trực tiếp 01 Trưởng Ban Đại diện và 04 Ủy viên.

 

Kết quả bầu cử Tân Ban Đại diện tỉnh Gia Lai như sau:

 

1.     Mục sư Huỳnh Duy Linh:        Trưởng Ban.

2.     Mục sư Võ Minh Hùng:           Ủy viên.

3.     Mục sư Puih Blik:                   Ủy viên.

4.     Mục sư Uyên:                         Ủy viên.

5.     MsNc Rcom Preng:                 Ủy viên.

 

Tân Ban Đại diện trình diện trước Hội đồng và mục sư Uý cầu nguyện cho Tân Ban Đại diện.

 

Công việc Chúa tại tỉnh Gia Lai thật rộng lớn, xin tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện để Chúa ban thêm ơn, sức lực cho Mục sư Ủy viên Mục vụ và Tân Ban Đại diện.

 

TTV. MSNC Phạm Văn Phúc