Bài thứ 344: Chúa Quản Trị

602

Đọc Thi-thiên 29

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; phải Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.  Câu 10.

 

 

Suy niệm: Việc bạn cầu xin Chúa rồi ra bạn sẽ nhận được, bạn tưởng Chúa quên bạn hay sao? Chúa không bao giờ chậm trễ. Những việc Chúa thực hiện đều hoàn hảo và theo đúng thời điểm của Ngài.

 

Chúng ta hãy nghĩ đến các việc xảy ra trong lúc Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Ma-ri mẹ Ngài sống ở Na-xa-rét, mà Hài Nhi Giê-xu phải sinh tại Bết-lê-hem cho ứng nghiệm với lời Chúa đã tiên tri. Trong lúc Ma-ri mang thai, Hoàng Đế Âu-gút-tơ đã ban một sắc lệnh kiểm tra dân số toàn đế quốc. Việc này làm cho khắp vùng trở nên sôi động. Theo quan điểm loài người chúng ta có thể than phiền: “Ông vua này lạ quá, ông ta muốn chứng tỏ oai quyền của  một Hoàng Đế La Mã hay sao đây? Ra lệnh là mọi người phải răm rắp tuân thủ !!” Tuy nhiên, mọi người không hay rằng, Chúa đã sử dụng ngay hoàn cảnh đó. Hoàng Đế Âu-gút-tơ đã làm theo ý định của Chúa mà không hay rằng đã đóng góp vào kế hoạch của Đấng Vĩnh Hằng.

 

Tiên tri Mi-chê 5:1 cho chúng ta hay rằng: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi chỉ là một làng nhỏ bé giữa hằng nghìn thôn xã xứ Giu-đa, nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra;nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng.” Dưới mắt Chúa, việc Giô-sép và Ma-ri từ Na-xa-rét di chuyển đến Bết-lê-hem trong những ngày đó là quan trọng, vì theo đúng ý chỉ của Chúa đã ghi trong sách tiên tri Mi-chê từ 700 năm trước đó.

 

Nếu bạn mở một trang Kinh Thánh, đưa sát lên mắt, bạn sẽ không thấy gì cả, nhưng đưa xa dần khỏi mắt, sẽ thấy một chữ, rồi hai ba chữ và đọc được cả trang sách. Đối với Chúa cũng vậy. Nhiều khi mắt chúng ta “dính chặt” vào cuộc đời chúng ta, và chỉ thấy rất ít sự việc. Chúng ta cần thời gian để thấy được kế hoạch của Chúa.

 

Nên nhớ rằng chỉ Chúa mới biết rõ tương lai ngay từ trong quá khứ. Ê-sai 55:9 Chúa dạy rằng:  “Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

 

Hôm nay, mỗi chúng ta nên ý thức rằng tất cả mọi sự việc đều đặt dưới sự kiểm soát quản trị của Chúa.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, hôm nay con xin đặt lương tâm và cả cuộc đời con trong tay Chúa. Xin giúp con nhận thức rằng con có thể sống trong sự an bình Chúa ban.  A-men.

 

 

Bài trước(21/12) Cập Nhật: Hơn 2.000 Người Tin Chúa Qua Các CTTG Giáng Sinh
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Kiên Giang