Bài thứ 296: Phải Chi!

747

 

Tất cả dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói với hai ông: “Phải chi chúng tôi chết trong đất Ai-cập hay chết trong hoang mạc này cho rồi!”

 Dân-số-ký 14:2.

 

 

“Phải chi….phải chi…”

 

Khi đi do thám Đất Hứa trở về Giô-suê và Ca-lép đã có hai báo cáo tích cực.  Họ hết lòng tin rằng Chúa sẽ cho họ chiếm đất, nhưng mười thám tử kia nản chí và tuyệt vọng.  Khi họ chú trọng vào những con người khổng lồ trước mắt họ như chướng ngại to lớn, họ thấy thất bại là cầm chắc.  Rồi đoàn dân cũng bị lây tinh thần tiêu cực đó nên mới thốt ra những lời như:  “Phải chi…phải chi!” chán nản và trách cứ đó!

 

Con người rất dễ bị lôi cuốn vào một thái độ như thế.  Thái độ chỉ chú trọng vào nan đề và chướng ngại thay vì có đức tin nhìn lên Chúa là Đấng Toàn Năng.  Thái độ tiêu cực làm mất đức tin và nghi ngờ các quyết định của mình.  Chúng ta nghĩ rằng giá mà mình hành động khác đi có phải hay hơn không!  Một thái độ tiêu cực như thế xoay hướng lập trường của chúng ta và quên cả sự kêu gọi của Chúa; nó đẩy chúng ta vào chỗ nghi ngờ và gây độc hại cho tâm hồn chúng ta.  Nếu chúng ta đã cầu nguyện và tìm ý Chúa rồi, thì một thái độ như thế chứng tỏ chúng ta không tin cậy Chúa.  Thái độ tiêu cực có thể dẫn chúng ta đến chỗ có những kết luận sai lạc về chính chúng ta, về người khác nữa.

 

Bốn mươi năm sau, một cuộc dò thám khác về Đất Hứa cho thấy rằng dân cư trong các vùng ấy rất sợ người Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 2:8-14).  Thay vì theo luận điệu tiêu cực  “Phải chi…”!  Dân Y-sơ-ra-ên đã hết lòng tin Chúa là Đấng đã chuẩn bị sẵn con đường chiến thắng cho họ.

 

Hôm nay, bạn cũng hãy tránh khuynh hướng tiếc những gì đáng phải làm, nghĩa là tránh tâm lý “phải chi”nguy hiểm đó!  Mỗi ngày hãy bắt đầu mỗi kế hoạch trong việc tìm ý Chúa để quyết định con đường nào phải theo.  Hãy vâng theo Lời Dạy của Chúa.  Tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Hãy hết lòng tin dù hoàn cảnh có ra sao và chướng ngại như thế nào.  Hãy nhìn lên Chúa mà đắc thắng!

 

Hãy mở Châm Ngôn 3:5-6 để đọc và cầu nguyện rằng:

 

Lạy Cha thương yêu, xin tha tội và lầm lỡ của con.  Xin Chúa hướng dẫn con từng bước một và tăng cường đức tin con nơi Chúa.  Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

Bài trướcThuyết Trình Chuyên Đề Tâm Lý Giáo Dục Tuổi Thiếu Niên Tại Phan Thiết.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Chi Hội Ea Drăng, Đăk Lăk.