Bài thứ 290: Chúa Thương Yêu Bạn

683

Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

Giăng 16:33.

 

 

Chúa thương yêu bạn đến nỗi đã đưa đến cho bạn một Đấng Giải Cứu.  Quyết định ở trong tay bạn.  Khi Tội ác làm cho đời bạn khốn khổ, bạn có hai cách giải quyết:

 

Trước tiên, bạn phải công nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là Đấng Giải Cứu.  Bạn tiếp tục muốn tự giải quyết vấn đề bằng phương cách riêng của mình chăng?  Bạn nghĩ rằng mình không cần đến một Đấng Giải Cứu chăng?  Nếu đúng như thế thì Đức Chúa Trời đã không sai Chúa Giê-xu xuống trần gian làm gì. Trong câu Kinh Thánh hôm nay Chúa Giê-xu cảnh báo: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33), Chúa không nói rằng những hoạn nạn có thể xẩy ra, nhưng chắc chắn sẽ xẩy ra.  Bạn sẽ phải đối đầu với những khó khăn, vì bạn đang sống trong một thế giới hư vong là nơi không có gì hoàn hảo cả.

 

Nhưng Chúa Giê-xu báo một tin mừng tiếp theo cảnh báo đó:  “Nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” Chúa Giê-xu có thể làm việc mà bạn không có khả năng tự mình giải quyết.  Chúa có thể làm đầy cuộc đời bạn và giúp bạn làm tiêu tan khó khăn trong mọi lĩnh vực.

 

Thứ hai, bạn phải theo ánh sáng của Chúa Giê-xu.  Khi bạn đi trong chỗ tối tăm, bạn cần ánh sáng, hay một người dẫn lối.  Chúa Giê-xu từng phán: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12).  Bạn cần theo ánh sáng của Chúa Giê-xu, vì trần gian này càng ngày càng tối hơn và bạn cần một người chỉ đạo, Đấng ấy sẽ giúp bạn vượt qua bóng tối và bước vào vùng ánh sáng thiên đàng.

 

Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Đấng Giải Cứu, chúng tôi mong rằng bạn hãy dành đôi phút thưa với Chúa lời cầu nguyện sau đây:

 

Lạy Chúa Giê-xu, con chỉ xin thưa với Chúa là con hối tiếc về tội ác của con đã phạm.  Con cần Chúa là Đấng Giải Cứu.  Con biết rằng con không thể nào tự giải quyết tất cả những vấn đề của đời sống con vì các vấn đề này quá hệ trọng, quá sâu xa.  Xin giúp con theo ánh sáng của Chúa, vì con đang đi trong bóng tối, con không biết phương hướng nào trong các mối quan hệ của con, trong vấn đề tài chính của con, trong việc làm và ngay cả sức khỏe của con.  Xin giúp con nhìn thấy ánh sáng chân lý của Ngài, và xin dẫn con trên hành trình vào vĩnh cửu.  Con cầu xin những lời này trong danh Chúa. A-men.

 

 

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục sư Tại Phúc Âm, Bình Thuận.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Âm Thanh Khu Vực TP. HCM.