Bài thứ 287: Hãy Giữ

730

Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc[…]Tôi biết rằng[…]sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em[…],ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-30.

 

 

Hội thánh tại Ê-phê-sô rất thân thiết đối với Sứ đồ Phao-lô.  Cuộc gặp gỡ sau cùng của ông với các lãnh đạo hội thánh đã ghi lại nhiều tình cảm.  Lời chào từ biệt của ông có tiên đoán những khó khăn mà họ phải gặp.  Buồn nhất là những cuộc tấn công này lại do những tín hữu gây ra cốt để chia cắt hội thánh và lôi kéo nhiều người theo phe của họ.

 

Tuy nhiên những lời cảnh báo này cũng vẫn có giá trị cho tất cả những ai chịu trách nhiệm về hội thánh và các nhóm tín hữu ngày nay.  Đây là một sứ điệp mà người tin Chúa phải hiểu, và sẵn sàng ứng phó những cuộc tấn công đó.  Nên nhớ rằng các cuộc tấn công này đến từ nhiều nguồn, nhiều cách, từ ngoài đời cũng như từ trong chính hội thánh.

 

Nhưng đâu là nguồn gốc những cuộc tấn công phá hoại hội thánh như thế?  Ma quỷ!  Trong Giăng 10:12 Chúa Giê-xu đã ví sánh những kẻ phá hoại như  “muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc”.  Ma quỷ rình rập mỗi hội thánh và mỗi gia đình tin Chúa, nó tìm cách gieo rắc những bất hòa và những điều gây chia rẽ; tung rải những điều đồn đãi và những lời ngồi lê đối mách và làm chúng ta nghi ngờ Chúa rồi quay ra tin những lời dối trá của họ.  Cũng như chó sói, nó chuyên tìm những người yếu đuối dễ sa ngã để đánh phá khi những người này không ngờ.

 

Xin đừng bỏ qua những lời cảnh báo này.  Nên luôn ghi nhớ rằng chúng ta lâm vào một cuộc chiến tâm linh, phải đề phòng, vì ma quỷ sẽ không thừa trừ bạn đâu.  Nó sẽ tấn công vào những lúc chúng ta không ngờ và vào những khi chúng ta không chú ý.  Nhưng với sự cứu giúp từ nơi Chúa, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó.  Hãy nương cậy nơi Chúa và Lời của Chúa, hãy để Thánh Linh tràn đầy tâm hồn và chịu phục dưới sức mạnh của Ngài.  1 Phi-e-rơ 5:9 dạy rằng: “Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó..” Hãy tin cậy Chúa, vì Ngài sẽ tăng cường sức mạnh cho bạn và bảo vệ bạn.

 

Lời cầu nguyện hôm nay: Lạy Cha Thánh, xin giúp trang bị con và cho con sẵn sàng ứng phó với mọi cuộc tấn công tâm linh.  Con cảm tạ Chúa về sự che chở của Ngài; con đã đắc thắng.  Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.  A-men.

 

Bài trướcUBYTXH – Khám Bệnh Tại Cẩm Đường (Long Thành – Đồng Nai).
Bài tiếp theoBài thứ 288: Ai Tìm Sẽ Gặp