Bài thứ 191: Các Thể Hiện Của Tình Thương

606

 

Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.

  Cô-lô-se 3:12.

 

 

Người tin Chúa được khuyên dạy là phải trút bỏ con người cũ mà mặc lấy người mới.  Nhưng con người mới này cần có y phục cho thích hợp.  Cô-lô-se 3:12  nói đến các y phục này: đó là thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục .

 

Thương xót là cảm thương đối với hoàn cảnh của người đau khổ.  Đây là thương xót chân thật như Chúa đã thương. 

 

Tiếp theo là nhân từ, trong câu này mang nghĩa là nhân hậu, tức là tốt, tử tế và sẵn sàng cho. 

 

Thứ ba là khiêm nhường  là đức tính hiếm và quý của người tin Chúa.  Khiêm nhường không có nghĩa là nhu nhược, nhưng là thái độ hạ mình, tôn trọng người khác. 

 

Thêm vào đó là mềm mại, nghĩa là nhẹ nhàng, dịu dàng, không nóng nẩy và cuối cùng là nhịn nhục hay kiên nhẫn. 

Tất cả các đức tính này đều là thành phần của thương yêu.

 

Câu 12 còn có mấy danh xưng tác giả dành cho các tín hữu tại Cô-lô-se, đó là những người được Chúa chọn, những người thánh và được Chúa thương yêu.  Những ai bằng lòng nghe tiếng gọi của Chúa, tôn thờ Ngài, đều được mang các danh hiệu như thế.  Đây là những danh hiệu của người được tha tội tái tạo và luôn vâng theo lời Chúa dạy.

 

Trên thực tế, mặc lấy những đức tính này là thế nào?  Tức là thể hiện các đức tính ấy trong sinh hoạt của mình như người mặc những chiếc áo tuyệt đẹp.

 

Bài trướcBồi Linh Định Kỳ Của Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.
Bài tiếp theoChương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Liên Chi Hội Thuộc TP Tam Kỳ, Quảng Nam.