Bài Ca Tôn Vinh – 13/5/2018  

1383

 

Lu-ca 1:46-55

   46 Ma-ri bèn nói rằng:
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi,
48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;
49 Bởi Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,
50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.
52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ,
Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên
53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.
54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.

Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri tôn vinh Chúa những điều gì? Ba đối tượng nào trong bài này được Chúa thương xót? Bạn học được điều gì qua Bài Ca Tôn Vinh của bà Ma-ri?

Bài Ca Ngợi Khen hay Bài Ca Tôn Vinh (The Magnificat) là bài chúc tụng của bà Ma-ri dâng lên Chúa khi được Ngài chọn làm mẹ của Đấng Mê-si-a khi Ngài nhập thể. Bài ca là hơi thở tâm linh bày tỏ niềm vui, sự trông cậy, và lòng biết ơn sâu xa của bà. Bà Ma-ri đã tôn vinh Đức Chúa Trời qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Chúa là “Đấng Cứu Chuộc” (câu 47). Bà nhận biết địa vị hèn mọn của mình. Trong ân sủng lớn lao của Chúa, Ngài đã cứu chuộc tội lỗi bà, cho bà được đặc ân làm mẹ của Chúa Giê-xu, và về sau mọi thế hệ khen bà có phước. Tâm thần của bà mừng rỡ vì bà không những được Chúa cứu chuộc mà còn được dự phần trong chương trình cứu chuộc của Chúa cho nhân loại. Thứ hai, Chúa là “Đấng Toàn Năng” (câu 49). Trong năng quyền tối cao của Chúa, Ngài đã làm việc lớn cho bà, một người nữ chưa ăn ở với người nam mà vẫn có thai. Thứ ba, Chúa là “Đấng Thương Xót” (câu 50-54). Ngài thương xót người kính sợ Ngài. Bà nêu ra ba đối tượng Chúa bênh vực: Người cô thế, người khiêm nhường, và người đói khát. Loài người thường cậy vào quyền lực, tiền tài, khôn ngoan, để ức hiếp người khốn cùng, nhưng đây chính là những đối tượng được Chúa thương xót, cứu giúp và chọn để làm hổ thẹn người mạnh mẽ (I Cô-rinh-tô 1:27). Thứ tư, Chúa là “Đấng Thành Tín.” Hai từ “Y-sơ-ra-ên” và “Áp-ra-ham” nhắc lại sự thành tín của Chúa đến muôn đời. Bà tin Chúa luôn thành tín trên tổ phụ bà, dân tộc bà, và Ngài cũng sẽ thành tín trên chính đời sống bà: “muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước” (câu 48).

Bài Ca Tôn Vinh của bà Ma-ri bày tỏ đức tin vững mạnh, sự hiểu biết về Chúa sâu nhiệm, và mối tương giao của bà với Chúa thật khắng khít. Đức Chúa Trời đã chọn bà Ma-ri trong hàng ngàn thiếu nữ trong dân Y-sơ-ra-ên để sinh ra và dưỡng dục Chúa Cứu Thế Giê-xu trong phần xác. Chúa cũng đang và tiếp tục chọn chúng ta để nuôi dưỡng thế hệ mai sau cho Chúa.

Bạn có muốn trở nên người cha, người mẹ, người chồng, người vợ gương mẫu không? Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để sống gương mẫu và dạy dỗ con cháu. Bạn có muốn là người con sống sáng danh Chúa, đẹp lòng cha mẹ không? Hãy ham thích Lời Chúa, sống vâng phục và yêu Chúa hơn mỗi ngày. Nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ, xin Chúa cho những người con cũng như mỗi cha mẹ, học theo gương thiếu nữ Ma-ri ngày xưa, chuyên tâm học hỏi Lời Chúa để hiểu biết Chúa sâu nhiệm hơn, và sống tôn vinh Chúa mỗi ngày.

Bạn cầu xin Chúa điều gì nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ hôm nay?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Toàn Năng, Đấng Thương Xót và Đấng Thành Tín của con. Xin giúp con sống xứng đáng là người cha, người mẹ, người con Cơ Đốc.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org