Bài 99: Bảo Vật Vĩnh Hằng

1054

 

 

   Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.

2 Cô-rinh-tô 4:7.

 

 

   Biết Chúa và có Chúa ngự trong tâm hồn là một bảo vật có giá trị vĩnh hằng. Chúa Giê-xu so sánh giá trị đó như châu ngọc. Nhà sưu tầm có thể dễ dàng bán đi tất cả những gì mình sở hữu để có được viên ngọc vô giá đó (Ma-thi-ơ 13:45-46). Cuộc tương giao giữa Chúa với bạn đã chiếm một giá trị không thể nào đo lường được trong cuộc đời bạn. Những báu vật về khôn ngoan và tri thức của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng cho bạn hưởng qua Chúa Giê-xu (Cô-lô-se 2:2-3). Tình thương của Chúa tràn đầy tâm hồn bạn. Sự bình an vượt mọi hiểu biết vây bọc tâm hồn và trí óc bạn (Phi-líp 4:7). Khi Chúa Giê-xu sống trong đời sống bạn, thì mọi điều khả dĩ có lợi cho Chúa cũng hiện diện trong bạn nữa (Ê-phê-sô 3:19).

 

   Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc đời của chúng ta với những bình bằng đất sét thường sử dụng trong thời đó. Những gì chứa trong các bình đó rất có giá trị, chứ không phải các cái bình. Các cái bình hay lọ có thể bị sứt mẻ hay vỡ, và hư hỏng theo thời gian, nhưng chẳng ai quan tâm đến các vật dụng đó, vì những gì chứa ở trong mới có giá trị. Sứ đồ Phao-lô ghi nhận rằng vật sở hữu quý giá của chúng ta là những gì Chúa đặt vào bên trong chúng ta. Khi người đời nhìn vào chúng ta, họ chỉ thấy chiếc bình mỏng manh, không hoàn hảo và suy tàn. Vì không có gì từ thể xác chúng ta đáng ca ngợi, vì thân xác chúng ta già yếu và mất năng lực (2 Cô-rinh-tô 4:16). Chỉ khi nào chúng ta để cho Chúa làm đầy tâm hồn và đổi mới con người bên trong thì lúc ấy người ta mới thấy đó là bảo vật có giá trị không đo lường được.

 

   Xin đừng chú trọng vào sắc vẻ bên ngoài và sức lực của thân xác, vì những thứ này sẽ hao mòn đi. Nhưng hãy để Thánh Linh làm đầy cuộc đời bạn bằng báu vật vô giá khi Chúa hiện diện tại đó.

 

 

Bài trướcBài 98: Thay Đổi Nhờ Suy Ngẫm
Bài tiếp theoBài 100: Trung Tín Trong Việc Nhỏ