Bài 98: Thay Đổi Nhờ Suy Ngẫm

978

 

 

   Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Thi Thiên1:2.

 

 

   Suy ngẫm là “suy nghĩ sâu xa và tiếp tục về một vấn đề nào đó”. Đối với người tin Chúa, thì suy ngẫm là ở trong hiện diện của Chúa và suy nghĩ đến mỗi điều Chúa dạy để biết thêm về Chúa cho đến khi điều ấy hiện thực và chuyên biệt trong đời sống của ta. Việc này đòi hỏi thời gian. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu lên án một số người ngoài miệng xưng Ngài là “Chúa” nhưng không hề tuân hành những gì Chúa dạy (Lu-ca 6:46). Những người ấy thu nhận giáo huấn trong đầu, nhưng không bao giờ tuân hành. Trong khi đó suy ngẫm Kinh Thánh thì lời dạy của Chúa chuyển từ đầu óc, sang tâm hồn và kết quả là tuân hành. Chính vì vậy mà tác giả Thi Thiên nói rằng: “Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa". (Thi Thiên 119:11).

 

   Khi bạn biết lời Chúa trong đầu nhưng không biết trong lòng, nghĩa là bạn đã học các nguyên tắc và ý niệm cũng như giáo lý về Chúa nhưng chưa biết rõ trực tiếp Chúa Giê-xu là ai. Bạn có thể khước từ hay phủ nhận một giáo lý, bỏ qua một ý niệm hay thách thức một nguyên tắc nhưng bạn khó lòng bỏ qua một nhân vật. Bạn có thể có lời Kinh Thánh trong đầu óc nhưng vẫn phạm tội chống lại Chúa. Có người thuộc lòng nhiều đoạn Kinh Thánh nhưng vẫn sống đời vô đạo. Tuy nhiên bạn không thể có lời Chúa tràn tâm hồn mà lại tiếp tục phạm tội chống Chúa được. Khi nào lời dạy của Chúa được thấm sâu vào linh hồn bạn thì Đức Thánh Linh sẽ biến đổi bạn trở thành hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn đừng chỉ đọc Kinh Thánh, mà phải suy ngẫm lời Chúa và cầu xin Chúa thay đổi tâm hồn của bạn.

 

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Cho Ba Vị Mục Sư Nhiệm Chức Tại Tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoBài 99: Bảo Vật Vĩnh Hằng