Bài 88: Khi Kinh Thánh Chỉ Đạo

871

   Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.

Mác 14:49b-50.

 

   Có những lúc đen tối nhất trong đời bạn và chỉ có một an ủi duy nhất đến với bạn là lời Chúa.  Lúc ấy Chúa Giê-xu phải đối diện với sự bất công tàn nhẫn của cả thế gian thù nghịch, nhưng nỗi đau nhất có lẽ là khi những người thân nhất của Ngài, là các môn đồ, bỏ Ngài và phản bội.  Trong những giây phút như thế có gì nâng đỡ Ngài? Chúa Giê-xu tìm được sự an ủi trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 26:20-25, 31).  Kinh Thánh đã đưa mọi sự việc sáng tỏ cho Chúa Giê-xu, làm cho Chúa vững tin rằng mọi việc mà Ngài trải nghiệm trong lúc đó là theo kế hoạch của Chúa Cha cả.  Chúa Giê-xu có thể tin tưởng vì Kinh Thánh đảm bảo rằng Chúa Cha chế ngự kiểm soát tất cả.

 

   Lời Chúa thường chỉ đạo ta như vậy.  Có những lúc các sự cố xẩy ra làm bạn bối rối.  Những người mà bạn tin cậy nhất đã làm bạn thất vọng.  Người khác bỏ rơi bạn. Bạn có thể bị chỉ trích hay hiểu lầm. Trong những phút giây căng thẳng đó, khi lòng tin và sự vâng lời bị thử thách, bạn hãy đến với Lời Chúa để được an ủi và hướng dẫn.  Không bao giờ để cho những sự vô tín của người khác ảnh hường đến hành động của bạn, nhưng hãy tìm về Kinh Thánh và để được chỉ đạo về Chúa và việc làm của Ngài.

 

   Ngay lúc còn là một thiếu niên Chúa Giê-xu đã quen thuộc với Kinh Thánh.  Vì vậy Chúa không bao giờ ngạc nhiên trước mọi sự cố. Chúa luôn tin tưởng và chuẩn bị sẵn để ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào.

 

   Nếu bạn mỗi ngày đắm mình trong lời Chúa, bạn sẽ không ngỡ ngàng khi sự cố nào đó xẩy ra.  Lúc nào mắt bạn cũng tập trung vào Chúa và Ngài chắc chắn sẽ dẫn đưa bạn an toàn qua mọi khó khăn của cuộc đời.

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Phụ Nữ Trong Tỉnh Long An.
Bài tiếp theoBài 89: Thử Nghiệm Nhưng An Toàn