Bài 73: Chúa Phải Định Hướng Đi Cho Bạn

832

 

 

Đi một đỗi xa xa, Chúa thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.

Mác 1:19,20.

 

 

   Chúng ta bẩm sinh có khuynh hướng tìm một “nơi an toàn” và rồi đặt mình yên vị nơi đó, nhưng nếu bạn đang ở trong một hoàn cảnh hay một lối sống mà bạn hoàn toàn có khả năng điều khiển tất cả, thì bạn đã ngưng lại trong việc phát triển hiểu biết về Chúa.  Chúa thường khi muốn đưa bạn rời khỏi chỗ bạn đang sống đến nơi mà Chúa muốn.   Bạn thường chỉ còn một bước nữa thôi là vâng theo điều mà Chúa muốn bạn học biết về Ngài.  Có thể bạn đã trải nghiệm một tình trạng bất an mà bạn cảm nhận rằng cần phải học và biết nhiều hơn về Cha.   Đôi khi có nghĩa là bạn phải thay đổi chỗ đang sống hay nhận một việc làm khác. Bạn cần thêm vào đời sống cầu nguyện của bạn một chiều kích sâu xa hơn chăng?  Hay là bạn cần tin cậy Chúa ở một mức độ mà bạn chưa từng có?

 

   Các ngư phủ ngày xưa không thể cứ tiếp tục sống trên những chiếc thuyền đánh cá mà trở thành sứ đồ của Chúa Cứu Thế.  Áp-ra-ham thì mãi đến lúc bảy mươi lăm tuổi Chúa mới giao cho trách nhiệm thay đổi hẳn cuộc đời ông.  Các ngư phủ kia đã phải từ bỏ cuộc sống an toàn bình thường để với lên quan hệ cao hơn với Chúa của họ.  Tương tự như thế, để bạn kinh nghiệm Chúa ở mức độ cao mà Chúa muốn, có thể Chúa đòi hỏi bạn phải điều chỉnh cuộc sống bình lặng của mình.  Bạn có sẵn sàng để Chúa mạc khải Ngài cho bạn trong những hoàn cảnh sẽ biến đổi cuộc đời bạn hay chăng?  Bạn có bằng lòng từ bỏ những gì đang làm bạn thoải mái hiện nay hay chăng?

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Cho Giới Nữ Tại Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoBài 74: Bài Học Phải Kinh Nghiệm