Bài 67: Thánh Linh Đặt Bạn Ở Đâu?

856

 

 

   Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

1 Cô-rinh-tô 12:7

 

 

   Khi bạn được tái sinh, thì bạn nhận được Thánh Linh.  Thánh Linh là một ân tứ. Chúa không ban cho bạn một vật gì, Chúa ban cho bạn chính Ngài. Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Khi Thánh Linh sống trong cuộc đời bạn, bạn có chính Đức Chúa Trời quyền năng sống bên trong mình và thực hiện các mục tiêu của Ngài. Thánh Linh sẽ bày tỏ chính Ngài qua đời sống bạn, không phải chỉ để đem hữu ích cho bạn, nhưng còn lợi ích cho những người sống chung quanh bạn nữa.

 

   Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn đến một Hội Thánh là nơi Ngài có thể dùng bạn phục vụ mọi người trong Hội Thánh đó. (1 Cô-rinh-tô 12:18). Chúa không đưa bạn đến một Hội Thánh để bạn làm người quan sát đâu. Thánh Linh đã có một công việc cho bạn làm trong Hội Thánh đó, và Ngài trang bị bạn bằng chính sự hiện diện của Ngài để làm công việc đó.

 

   Trong thời Cựu Ước, Chúa giao cho các tôi tớ của Ngài những công việc đặc biệt và rồi đặt Thánh Linh trên họ để họ có thể thực hiện các công việc ấy. Trong thời Tân Ước Chúa đặt mỗi người làm một thành viên quan trọng trong Hội Thánh. Chúa ban Thánh Linh trong mỗi người tin nhận Ngài và tỏ bày chính Ngài qua mỗi người tin Chúa để khuyến khích và trang bị cho người khác trong Hội Thánh. Đó là một việc Chúa ủy nhiệm cho mỗi người tin Ngài. Ngày nay Thánh Linh được trang bị cho mỗi người tin Chúa vì Chúa đã giao cho mỗi người một trách nhiệm.

 

   Sự có mặt của Thánh Linh trong đời bạn đã hữu ích như thế nào cho những người chung quanh? Đức Chúa Trời đã trang bị bạn theo nhu cầu để xây dựng Hội Thánh mà Ngài đã đưa bạn đến. Nếu bạn để Thánh Linh tự do hành động trong đời bạn, người khác sẽ hưởng được các kết quả phước hạnh đó.

 

Bài trướcKhai Giảng Khoá III và Khoá V – Viện Thánh Kinh Thần Học.
Bài tiếp theoBài 68: Chắc Chắn Về Việc Cung Ứng Của Chúa