Ba Chi Hội Tại Tỉnh Lâm Đồng Có Quản Nhiệm Mới

1229

HTTLVN.ORG – Từ 29-31/10/2019 đã có 3 lễ bổ nhiệm Quản nhiệm các Chi Hội thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, do Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ. Đại diện Giáo hội, Hội Thánh và chính quyền đã đến tham dự và chúc mừng.

 * Bổ nhiệm MSNC K’Đin – Quản nhiệm Chi Hội Lộc Thành.

Sáng ngày 29/10/2019, tại Chi Hội Lộc Thành đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm MSNC K’Đin làm Quản nhiệm, với khoảng 800 người tham dự.

Ban hát Chi Hội Lộc Thành tôn vinh Chúa

Chi Hội Lộc Thành do cố Mục sư Phan Văn Xuyến thành lập năm 1958. Trải qua các thời kỳ với những thăng trầm, Chúa luôn bảo vệ dẫn dắt, duy trì và phát triển Hội Thánh, số tín đồ hiện nay hơn 700 người.

Mục sư Bùi Phụng – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng giảng trao trách nhiệm với đề tài “Sứ mệnh phục vụ” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng Ê-xê-chi-ên 22:30, khích lệ đầy tớ Chúa ý thức tầm quan trọng của chức vụ và quyết tâm hoàn thành và chu toàn chức vụ Chúa giao.

Mục sư chủ lễ trao Giáo vụ lệnh và ấn tín, cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm. MSNC Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí sẽ tận tâm hầu việc Chúa cách trung thành với sứ mệnh Chúa giao phó.

Đại diện Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong niềm vui và hứa sẽ hiệp tác cùng lo công việc nhà Chúa trong giai đoạn mới.

 * Bổ nhiệm MSNC Rơ Ông Samuên – Quản nhiệm Chi Hội B’Kọ.

Sáng ngày 30/10/2019, đã diễn ra chương trình Lễ Bổ nhiệm MSNC Rơ Ông Samuên làm Quản nhiệm Chi Hội B’Kọ với khoảng 1.000 người tham dự.

Ban hát Chi Hội Tin Lành B’Kọ.

Chi Hội B’Kọ do các Truyền đạo Tình nguyện K’Bôs, K’Đin, K’Sếp, K’Tiêu thành lập năm 1983. Năm 2004, Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng, năm 2006 Nhà nước chấp thuận tổ chức Hội đồng bầu cử Ban Chấp sự Chi Hội nhiệm kỳ đầu tiên. Từ năm 2006 – 2014, Truyền đạo Tình nguyện K’Sếp đặc trách. Đến năm 2019, Tổng Liên Hội Bổ nhiệm MSNC Rơ Ông Samuên đến Quản nhiệm để ổn định và phát triển Hội Thánh.

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTL VN giảng trao trách nhiệm với đề tài “Phát triển theo hai chiều kích” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng Công Vụ 16:5. Mục sư diễn giả khích lệ đầy tớ Chúa phát triển Hội Thánh về chiều sâu cần vững vàng đức tin trong việc học biết Lời Chúa, về chiều rộng cần nỗ lực trong công tác truyền giảng Tin Lành.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck trao Giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm.

MSNC Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí sẽ hết lòng phục vụ Chúa, cùng gây dựng phát triển Hội Thánh.

 * Bổ nhiệm MSNC K’Bôs – Quản nhiệm Chi Hội Lộc Lâm.

Lúc 9 giờ ngày 31/10/2019, tại Chi Hội Lộc Lâm đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm MSNC K’Bôs làm Quản nhiệm, với khoảng 1.000 người tham dự. Đây là một Chi Hội thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Lâm.

Diễn giả của chương trình là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I.

Ban hát Chi Hội Lộc Lâm ca ngợi Chúa

Chi Hội Lộc Lâm được thành lập năm 1990, được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội năm 2006, do Mục sư K’Bàng Kiêm Quản nhiệm. Tháng 6/2008, Nhà nước chính thức công nhận. Năm 2017, Tổng Liên Hội bổ Mục sư K’Bress tạm kiêm nhiệm cho đến hôm nay. Hiện tổng số tín đồ là 864 người.

Mục sư Phan Vĩnh Cự nương trên Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-5 giảng trao trách nhiệm với đề tài “Trách nhiệm của Hội thánh” khích lệ Tân Quản nhiệm phải luôn tìm biết ý Chúa nối tiếp công lao các bậc tiền nhân hết lòng trong công tác phục vụ Chúa để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện Nghi thức Bổ nhiệm trao Giáo vụ lệnh, ấn tín. Mục sư Phó Hội trưởng I cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm. MSNC Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí, tri ân đến lãnh đạo Giáo hội và Chính quyền cùng tôi con Chúa xa gần. Ông kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chức vụ mới và hứa nguyện sẽ sống theo Lời Chúa dạy, tận tâm chăm sóc bầy chiên mà Chúa và Giáo hội giao phó để phát triển Hội Thánh trong giai đoạn mới.

Đại diện Hội Thánh chào đón Tân Quản nhiệm trong niềm vui mừng và hứa nguyện sẽ hiệp tác cùng đầy tớ Chúa cùng gây dựng và phát triển Hội Thánh, danh Chúa được vinh hiển.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên