Ai Tiê Amâo Đaŏ Bi Hgăm Klei Mrâo Mrang Jăk – 25/6/2022

681

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 4:1-6.

Êlan kliăng: “Wăt tơdah klei mrâo mrang jăk hmei ăt mâo čhiăm guôm, mâo čhiăm guôm knŏng kơ phung dôk rai luč. Kơ phung amâo đăo anăn, yang ênuk anei guôm hĕ leh klei mĭn diñu, čiăng đăm brei diñu thâo săng klei mngač mơ̆ng klei mrâo mrang jăk kơ klei guh kơang Krist, Pô jing rup Aê Diê.” (II Kôrantô 4:3-4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ bruă klam ñu tŭ ngă? Ya ngă klei mngač Klei Mrâo Mrang Jăk lŏ bi hgăm hĕ? Ya ngă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mprăp ai tiê jing dĭng buăl kơ ayŏng adei? Mơ̆ng ya klei drei thâo klei guh kơang Aê Diê mtrang mngač hlăm ai tiê?

Mdê hŏng phung ksiêm hriăm mgưt dôk čiăng bi êdah klei dưi pô hlăm phung đaŏ ti Sang Aê Diê Kôrantô, êlâo hĭn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi êdah klei luă gŭ pô leh lač “…Snăn kyuadah hmei mâo bruă anei tui si klei Aê Diê pap”, mơ̆ng anăn ñu thâo kral Aê Diê jao kơ ñu mă bruă kơ Aê Diê anăn amâo êdu ai ôh (êlan 1). Leh anăn, ñu hưn hdră ñu leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng ñu sĭt suôr hŏng bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk hŏng ai tiê sa čô mnuih kpă ênuah hlăm klei bi mguôp mrâo mơ̆ng Khua Yang Yêsu, anăn ñu hngah kơ klei hgăm amâo djŏ, hưn hŏng klei sĭt nik “hngah ngă klei mnêč amâodah bi msoh klei Aê Diê blŭ” (êlan 2a), leh anăn ai tiê grăp čô mnuih yap klei anăn. Kyua anăn ñu bi mklă, tơdah Klei Mrâo Mrang Jăk arăng bi hgăm hĕ snăn knŏng phung luč leh, kyua diñu dôk dưm khua kơ lăn ala anei bi hgăm ai tiê, ngă kơ diñu amâo thâo ƀuh ôh “klei mngač mơ̆ng klei mrâo mrang jăk kơ klei guh kơang Krist, Pô jing rup Aê Diê”. Hŏng phung amâo đaŏ snăn wăt tơdah Klei Mrâo Mrang Jăk hưn mdah Aê Diê klă mngač dưn diñu ăt kăn thâo ƀuh rei kyua klei amâo đaŏ bi hgăm hĕ.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă hŏng ñu thâo klei jăk mơak prŏng prĭn dưi guh kơang mơ̆ng Aê Diê mtrang hlăm ai tiê anăn diñu khăp kơ Aê Diê jih ai tiê. Leh anăn kyua ai tiê khăp kơ Aê Diê anăn diñu “…lui leh jih bruă bi hêñ leh anăn hgăm” jing amâo lŏ mâo ôh kơ klei hmaĭ, bi mmiă klei dưi amâodah tui duah klei tŭ dưn kơ hjăn pô msĕ si phung ksiêm hriăm mgưt, ƀiădah jih ai tiê hiu hưn kơ Khua Yang Yêsu Krist čiăng kơ grăp čô mnuih thâo leh anăn tŭ mă Klei Mrâo Mrang Jăk. Hĭn mơh, ñu bi mklă kyua Khua Yang Yêsu anăn “hmei pô jing dĭng buăl diih kyua Yêsu” (êlan 5). Phung mă bruă kơ Khua Yang jing “dĭng buăl kơ ayŏng adei”; khua gĭt gai hlăm Khua Yang jing “dĭng buăl kơ ayŏng adei” (Y‑Markôs 10:42-45).

Klei mngač mtrang leh hlăm anôk mmăt, ƀiădah ăt adôk lu mnuih dôk êbat hlăm klei mmăt kyua ai tiê diñu ăt mâo klei amâo đaŏ guôm hĕ. Khua Yang Yêsu ba leh klei mngač kơ lăn ala, akâo kơ Khua Yang brei drei tŭ mă klei mngač Ñu čiăng dưi “thâo săng klei guh kơang Aê Diê mtrang mơ̆ng ƀô̆ mta Krist.”

Drei sĭt suôr leh anăn kpă ênuah hlăm bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh mơ̆ ka?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Kâo bi mni kơ Ih kyua klei Ih pap brei kơ kâo dưi thâo săng klei guh kơang Aê Diê, akâo kơ Ih đru kâo êbat nanao hlăm klei mngač, sĭt suôr hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk čiăng đru kơ lu mnuih dưi êbat hlăm klei mngač Aê Diê brei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 90:1-17; 91:1-16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSiab Tsis Ntseeg Thaiv Txojmoo Zoo – 25/6/2022
Bài tiếp theoLòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành – 25/6/2022