Wĭt Lač Klei Aê Diê Iêô – 29/5/2023

6599

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 35:10-19

Êlan kliăng: “Brei grăp čô mnuih thâo mbruă hlăm phung diih hriê leh anăn ngă jih jang mnơ̆ng Yêhôwa mtă leh” (Klei Kbiă 35:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô Y-Môis iêô đru mguôp hlăm bruă rŭ mdơ̆ng sang čhiăm? Si klei thâo, knuih leh anăn ai tiê diñu mă bruă? Si knuih drei mâo leh anăn bruă drei ngă tơdah Aê Diê iêô đru hlăm bruă Ñu?

Y-Môis gưt leh asăp Yêhôwa Aê Diê leh anăn iêô mthưr phung ƀuôn sang myơr mnơ̆ng čiăng rŭ mdơ̆ng sang čhiăm (Klei Kbiă 25:1-9; 35:4-9), ară anei, ñu iêô mthưr “Brei grăp čô mnuih thâo mbruă hlăm phung diih hriê leh anăn ngă jih jang mnơ̆ng Yêhôwa mtă leh” (êlan 10). Phung rŭ mdơ̆ng sang čhiăm dưi ruah mâo phung thâo mĭn, mbruă hĭn hlăm Israel. Diñu srăng ngă djŏ hlăm mta bruă Aê Diê čih leh kơ Sang yang Ñu, mâo: sang čhiăm, čhiăm ñu leh anăn mnơ̆ng guôm ñu, čhiăm păng anôk doh jăk leh anăn anôk doh jăk hĭn; mnơ̆ng yua hlăm lam sang čhiăm; čhiăm ao ngă hŏng klei mbruă pioh kơ bruă hlăm adŭ doh jăk, čhiăm ao doh jăk khua ngă yang Y-Arôn, leh anăn čhiăm ao phung anak êkei ñu… (êlan 11-19). Diñu jing phung êkei leh anăn phung mniê ngă bruă rŭ mdơ̆ng, phung tuh kông, phung mñam, phung tă kčoh, phung mkra êa ƀâo mngưi. Hdră rŭ mdơ̆ng brei drei ƀuh diñu mbha dŭm êpul hlue si klei thâo leh anăn klei dưi grăp čô mnuih, dăp phung khua gĭt gai kơ grăp êpul. Snăn, phung mă bruă anei brei mâo ai tiê kjăp, bi hgŭm kjăp hlăm djăp mta bruă leh anăn ai tiê phung mă bruă mbĭt čiăng bi leh jăk hĭn bruă dưi jao.

Hlue si klei Y-Môis iêô mthưr, jih jang phung mâo klei dưi leh anăn klei thâo, djăp klei găl lač leh, srăng čŏng nao đru mguôp klei thâo pô čiăng rŭ mdơ̆ng sang chiăm kơ Aê Diê. Msĕ si ai tiê myơr ngăn drăp, phung rŭ mdơ̆ng mbruă anei srăng myơr ai tiê, klei thâo pô hŏng jih ai tiê.

Ară anei, tơdah Aê Diê iêô drei mă bruă Ñu, lu phung đăo srăng nao. Diñu thâo klei hdĭp pô dôk hlăm hdră jăk Aê Diê leh anăn hơ̆k mơak mâo Aê Diê yua. Khădah snăn, ăt mâo phung kĭ kơ̆ tơdah bi mĭn klei thâo pô mâo adôk kƀah amâodah ti mra adôk mâo lu klei ktrŏ kơ êsei huă djam ƀơ̆ng prăk mah kơ gŏ sang. Boh sĭt, lu mnuih mă bruă Aê Diê thâo klei klei Aê Diê thiăm brei hlăm djăp mta klei. Tơdah Aê Diê iêô drei hlăm bruă Ñu, Ñu ăt srăng brei klei thâo, klei găl, hrăm mbĭt leh anăn đru drei bi leh bruă Aê Diê jao. Amâo djŏ čŏng mâo ôh drei jing sa čô mnuih hlăm gŏ sang, Sang Aê Diê, sang hră amâodah anôk mă bruă. Grăp čô drei jing phung wiă mdiê Aê Diê mdưm hlăm kdrăn lŏ mdê mdê čiăng ngă bruă Ñu jao. Brei bi mni kơ Ñu kơ klei Aê Diê brei, klei thâo leh anăn klei găl Ñu brei kơ drei čiăng kơ drei jih ai tiê mă bruă kơ Ñu.

Drei thâo mơ̆ asăp Aê Diê iêô leh anăn wĭt lač mă bruă kơ Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo pral thâo asăp Ih iêô, mơak gưt asăp čiăng thâo klei Ih hrăm mbĭt leh anăn mâo klei hdĭp tŭ dưn hlăm Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTeb Tus Tswv Hu – 29/5/2023
Bài tiếp theoĐắk Nông: Chi Hội Bu Đách-Bu Koh Khởi Công Xây Dựng Tư Thất Và Nhà Sinh Hoạt