Vui Mừng Chịu Khổ Cho Chúa – 6/10/2017

1883

 

I Phi-e-rơ 4:12-16

12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn

Câu gốc: “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một người chịu khổ vì Danh Chúa thì có phước? Ông cũng khuyên độc giả chớ chịu khổ vì những việc nào? Chúng ta cần có thái độ ra sao khi giữ nếp sống tin kính giữa đời mà phải chịu khổ?

Đây là phân đoạn Kinh Thánh đầy khích lệ cho những Cơ Đốc nhân đang chịu bắt bớ, khổ nạn vì Danh Chúa. Ngày nay, Cơ Đốc giáo vẫn đang chịu sự chống đối tại rất nhiều nơi trên thế giới, nên nhiều Cơ Đốc nhân phải đối diện với lắm khổ nạn vì niềm tin của mình. Chính lời khuyên của Sứ đồ Phi-e-rơ trở thành nguồn động viên lớn cho những ai đang “vì cớ Danh Đấng Christ chịu sỉ nhục”. Ông cho biết họ thật có phước vì được Thánh Linh vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự cùng, thêm sức, thêm năng lực để vượt qua thử thách. Chúa Giê-xu đã dạy: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Và trước giả Gia-cơ cũng khẳng định: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12 BTTHĐ). Đó là những lời hứa quý báu cho Cơ Đốc nhân để sẵn sàng “chịu khổ” cho Danh Chúa mà không nản lòng, bỏ cuộc hay chối bỏ Chúa.

Nhiều người tưởng mình đang chịu khổ cho Chúa nhưng không phải, họ chỉ chịu khổ do hậu quả của những việc làm sai trái của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta chớ làm những việc ác như giết người, trộm cướp, xen vào chuyện người khác… để rồi phải chịu khổ (câu 15). Là Cơ Đốc nhân, nếu Chúa muốn chúng ta chịu khổ vì làm con cái Ngài thì nên vui mừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh để chính mình và cả người khác được phước. Dù chúng ta có bị người khác chế nhạo, sỉ nhục vì làm môn đồ của Chúa Giê-xu thì chúng ta đừng cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại nên tự hào vì chúng ta được dự phần vào sự thương khó với Ngài (câu 13a). Do đó, trong cơn thử thách chúng ta nên vui mừng chúc tụng Danh Đức Chúa Trời là Danh cao quý, đáng tôn ngợi và biết rằng một khi chúng ta chia sẻ sự khổ nạn với Ngài trên đất thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh hiển với Ngài nơi thiên đàng (câu 13b). Ngày nay, có thể chúng ta cũng đang chịu những thiệt thòi như “trong lò lửa thử thách” vì làm tín đồ Đấng Christ và giữ nếp sống thuộc linh giữa đời, nếu nhìn hoàn cảnh thì chúng ta rất dễ nản lòng, nhưng khi nắm chắc lời hứa của Chúa thì chúng ta sẽ vững lòng và vui mừng chịu khổ cho Ngài.

Bạn vui mừng hay nản lòng khi chịu khổ cho Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Ngài khích lệ con. Xin giúp con luôn vui mừng chịu khổ cho Ngài mà không ngã lòng, ngược lại cứ vững tin trong sự vui mừng ca ngợi Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện