Tổng Kết Công Tác Năm 2011 Của UBYTXH

816

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2011


  

Bài trướcKhoá Bồi Dưỡng Mục Vụ (Đợt 2) Năm 2012 Cho Mục sư Truyền Đạo Thuộc 17 Tỉnh Thành.
Bài tiếp theoBài thứ 54: Tình Yêu của Chúa Đối Với Chúng ta