Bài thứ 54: Tình Yêu của Chúa Đối Với Chúng ta

964

 

Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta.

Giăng 15:9.

 

 

     Trong các quan hệ giữa bè bạn và họ hàng, mọi điều đều phụ thuộc vào tình yêu đối với nhau. Giá trị của sang giàu là gì nếu giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, không có tình yêu? Giá trị của tri thức và nhiệt tâm trong công việc của Chúa là gì nếu không có tri thức và kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Cứu Thế? (Xem 1 Cô-rinh-tô 13:1-3) Người tin Chúa cần biết qua kinh nghiệm là Chúa thương yêu ta đến mức nào, và học cách làm sao có thể ở trong và tiếp tục sống trong tình yêu ấy.

 

     Chúa Cứu Thế nói: “Như Cha đã yêu Ta thể nào” –đó là tình yêu thiêng liêng, vĩnh hằng và huyền nhiệm! “Ta cũng thương yêu các người như thế.” Tình yêu mà Chúa Cứu Thế dùng để yêu Chúa Cha thì Ngài dùng yêu chúng ta. Ngài thật sự ước ao rằng loại tình yêu vĩnh hằng đó sẽ ở với chúng ta. Phước hạnh thay! Chúa muốn rằng chúng ta được sống trong quyền năng của tình yêu của Đức Chúa Trời mà chính Ngài đã kinh nghiệm.

 

     Trong tương giao với Chúa Cứu thế trong chỗ riêng tư hay công cộng, bạn được tình thương của Đức Chúa Trời vây quanh. Chúa Giê-xu vẫn mong đổ đầy tình yêu của Ngài trong bạn.

 

     Thỉnh thoảng hãy đọc lại Lời Chúa nói về tình yêu của Chúa Giê-xu. Hãy chiêm nghiệm những lời đó và để những lời ấy lắng sâu trong tâm hồn bạn. Dần dần bạn sẽ nhận thấy rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời bạn là bạn được Chúa Giê-xu yêu mến và có thể sống tương giao với Ngài mỗi ngày.

 

 

Bài trướcTổng Kết Công Tác Năm 2011 Của UBYTXH
Bài tiếp theoBài thứ 55: Tình Yêu của Chúng Ta Đối với Chúa