Tỉnh Gia Lai

1052

 

*Ngày 8-4-2009, HT Plei Konchrah của người dân tộc Bahnar làm Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Kinh phí xây dựng dự trù 800 triệu đồng.

 

HT Plei Konchrah do MS Poh làm Quản nhiệm.

 

*Ngày 1-5-2009, HT Plei Thơh Ga làm Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ với kinh phí dự trù 1,5 tỉ đồng. Hiện công trình đã làm xong phần móng và đổ cột.

 

HT Plei Thơh Ga do MS Siu Pek làm Quản nhiệm.

 

pleithohga

 

Read More

 

*Ngày 27-10-2009, HT Kông Brêch làm Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ với rất đông tôi con Chúa tham dự.

 

brong_prec

 

 

*Ngày 27-10-2009, HT Plei Bluk Blui làm Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Hiện đã thi công xong phần móng và cột.

 

HT Plei Bluk Blui do MS Ksor Woc làm Quản nhiệm.

 

bluk_blui

 

 

*Ngày 4-11-2009, HT Plei Ia Lang, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai làm Lễ Cung hiến Đền thờ lên cho Chúa. MS Thái Phước Trường, Hội trưởng, chủ lễ.

 

HT Plei Ia Lang do MS Siu Y Kim kiêm Quản nhiệm. Đây là ngôi nhà thờ kiên cố và lớn nhất ở TP Pleiku.

 

Ia_lang

Bài trướcLễ Cung Hiến Các Nhà Thờ Thuộc Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoTp. Hồ Chí Minh