Thơ: Xuân Yêu Thương

1388
 


 

XUÂN YÊU THƯƠNG

 
Xuân sang mừng đón Chúa xuân sang
Uống nguồn suối phước thỏa vô vàn
Âm vang réo rắt bài ca Thánh
Ngọt mật Lời thiêng Cha luôn ban 
  
Yên ba, vui thỏa thật vô biên
Êm ấm, quỷ phong chẳng lo phiền
U – uất tình đời xem như rác

Tứ thời bát tiết thiết ca diên
Hương thơm Đấng Christ ngát yêu thương
Ươn yếu tôi nguyền tỏa muôn phương
Ơn lớn Chúa ban quên sao được?
Năm cùng tháng tận quyết nhờ nương
Gắng hiệp cùng nhau RẢI YÊU THƯƠNG.

 
Xuân Ất Mùi – 2015
Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
Bài trướcBài thứ 48: Học phân biện tiếng Chúa
Bài tiếp theoThơ: Cảm Tạ Chúa Xuân