THƠ: TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN

4954


 

Đông về lạnh buốt khắp miền

Bê-lem say giấc, bầy chiên no lòng

Ước ao cuộc sống ngoài đồng

Ngày ngày no đủ thỏa mong nhất đời

Bỗng ánh sáng phủ khắp nơi

Thiên thần loan báo con Trời giáng sanh

Nằm trong máng cỏ hôi tanh

Khăn bọc giữ ấm, rơm thành gối xinh

Con Trẻ hạ giáng đêm thinh

Tin Lành cứu rỗi an bình muôn dân

Sáng danh Thiên Chúa- Chân Thần

Bình an dưới thế còn chần chờ chi

Bọn chăn liền rủ nhau đi

Băng đồi, vượt suối ngại gì hiểm nguy

Mệt mỏi tan biến tức thì

Gặp Ngài vui sướng không gì tả thay

Không vàng, không bạc trong tay

Dâng Chúa tình cảm đong đầy mắt môi

Trở về thuật kể ơn Trời

Vui lòng giáng hạ cho người trần gian

Thánh Vương từ bỏ ngai vàng

Đem Tin Lành đến cho ngàn dặm xa

Tôi, anh yêu Chúa thiết tha

Hãy mau từ bỏ để Cha đẹp lòng

Từ bỏ ích kỷ, hư vong

Từ bỏ ham hố ngửa trông nơi Ngài

Đừng như chủ quán chối rày

Chúa tìm một chỗ ai nay tiếp mời

Đông về lạnh buốt bờ môi

Có Ngài ấm áp thân côi vui mừng

Tin Lành loan khắp muôn vùng

Ai ơi tiếp Chúa xin đừng chối chi

Trong Ngài hạnh phúc mọi khi

Mùa đông vắng Chúa như thi ca buồn

Hạnh phúc thật sẽ tràn tuôn

Mùa đông ấm áp sẽ luôn an bình

Ngài đưa ta suốt linh trình

Ai ơi tiếp Chúa Giáng Sinh đêm này.

 

 

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcTHƠ: NGHE
Bài tiếp theoTHƠ: QUÁN TRỌ NGÀY NAY