THƠ: QUÁN TRỌ NGÀY NAY

1186


 

Dừng chân quán trọ ở bên đường

Lỡ bước- vào đây- để náu nương

Nệm êm, chăn ấm ta say giấc

Hạnh phúc bên mình Chúa yêu thương

 

Chợt nhớ ngày xưa Chúa giáng trần

Ma-ri ao ước chỗ nương thân

Bụng mang, dạ chửa nào ai biết

Không tiền, chẳng bạc biết đâu lần?

 

Bao nhiêu quán trọ đã khước từ

Chữ nghèo đeo bám … lắng tâm tư

Bởi chăng chủ quán ham tiền quá

Chỉ dành cho Ngài chốn nát, hư

 

Giô-sép, Ma- ri vẫn cúi đầu

Vào trọ trong quán nói chi đâu?

Để rồi Ấu Chúa sanh nơi ấy

Lịch sử muôn đời nhắc mãi câu:

 

“Nhà quán không chỗ ai biết không?”

Đêm nay Chúa vẫn đến mỗi lòng

Gõ mời tìm chỗ Ngài cư trú

“Quán trọ ngày nay” ai mở không?

 

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcTHƠ: TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN
Bài tiếp theoGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ 50