Thờ Phượng Đấng Chúng Ta Biết – 5/8/2019

1475

 

Giăng 4:19-24

 19 Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. 21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. 22 Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. 23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

Câu gốc: “Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết…” (câu 22a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà Sa-ma-ri nhận biết Chúa Giê-xu là ai? Bà nói gì về sự thờ phượng của người Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu cho biết thế nào là sự thờ phượng mà Chúa tìm kiếm? Chúng ta biết về Đấng mình đang thờ phượng như thế nào?

Từ Giu-đê đi về Ga-li-lê, Chúa Giê-xu chọn đi ngang qua Sa-ma-ri với mục đích đem sự cứu rỗi đến cho dân Sa-ma-ri cũng như dạy họ về sự thờ phượng thật. Khi đang ngồi nghỉ chân bên giếng, Ngài gặp một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Sau một lúc trò chuyện với Chúa Giê-xu, người đàn bà Sa-ma-ri nói lên suy nghĩ của bà về Chúa rằng, bà nhận biết Chúa là một nhà tiên tri (câu 19). Rồi bà đề cập đến sự thờ phượng trên núi của dân tộc bà (câu 20). Chúa Giê-xu chỉ cho bà thấy rằng dân tộc bà thờ phượng Đấng mà họ không hề biết (câu 22). Vì người Sa-ma-ri chỉ tin Ngũ Kinh Môi-se chứ không tin toàn bộ Cựu Ước nên sự thờ phượng của họ cũng bị thiếu sót. Do có nhiều dân ngoại bang đến định cư ở Sa-ma-ri, mang theo nhiều thần khác nhau, nên để cho an toàn, người Sa-ma-ri thờ phượng hết tất cả các thần, trong đó có Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng các thần mà họ không hề biết rõ.

Chúa Giê-xu đã dạy cho người đàn bà Sa-ma-ri biết sự thờ phượng chân thật và đẹp lòng Đức Chúa Trời chính là sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật (câu 23). Ngài cũng khẳng định cho bà hiểu rõ bản thể của Đức Chúa Trời là thần. Vì thế, ai muốn thờ lạy Chúa cách thật lòng thì phải thờ phượng trong tâm linh và chân lý (câu 24). Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm không phải ở nơi hình thức, khung cảnh, địa điểm hay con người mà chính là tấm lòng hướng về Chúa với cả tâm linh và trong lẽ thật Lời Ngài.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng họ đang thờ phượng Chúa, nhưng lại không biết rõ bản thể của Chúa, cũng không hiểu đâu là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Không phải mỗi Chúa nhật chúng ta đến nhà thờ, hát thánh ca tôn vinh Chúa rồi cho rằng như thế là đủ cho sự thờ phượng Chúa! Ngài không phải là thần tượng hoặc như các thần hư không khác theo quan niệm con người, mà Ngài là Đấng Thần Linh, cho nên chúng ta phải thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh và lẽ thật. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta khi thờ phượng Đức Chúa Trời phải biết rõ Ngài là ai cũng như kiểm điểm lại chính mình xem có thờ phượng Chúa thật lòng với cả tâm thần và lẽ thật chưa. Khi tất cả con dân Chúa đều học biết Chúa rõ ràng và cùng thờ phượng Đấng chúng ta biết, thì lúc đó cả Hội Thánh sẽ cùng hiệp một với nhau thờ phượng Chúa với tâm thần và lẽ thật.

Bạn có đang thờ phượng Chúa trong tinh thần và thái độ biết Ngài là ai và Ngài muốn bạn làm gì không?

Lạy Chúa, xin giúp con gắn bó với Lời Chúa để con nhận biết Ngài một cách đúng đắn khi thờ phượng Ngài. Xin cho con biết rõ Đấng con đang thờ phượng và sự thờ phượng của con là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 24.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org