Thơ: Nguyện Khúc Mùa Đông

379

Có ánh nắng mùa đông
bơ vơ đi lạc
ánh nắng cô đơn bé nhỏ hiền hòa
ánh nắng dạo chơi soi vòm lá
sau tháng ngày bão lũ gió mưa
Chúa Giê xu giáng thế giữa mùa đông
nào đâu có nắng bơ vơ, nào đâu có bếp lửa nồng ấm áp
Chúa vào đời chỉ mùa đông quạnh quẽ
đón Chúa vào đời là hôi hám chuồng chiên!
Thiên sứ loan rao tin tức tốt lành
từ trời cao sáng Danh Thiên Chúa
nguồn cậy trông, nguồn bình an hi vọng
trên mỗi mặt người, trên nhân thế sầu thương!
Chúa Giê xu là ánh sáng giữa mùa đông
là ánh sáng và là nguồn sự sáng
xua hết âu lo, xua tối tăm tội lỗi
thắp lại những cuộc đời
đã lụi tắt tàn phai!
đêm Chúa giáng Sinh
đêm Chúa vào đời
nguyện xin là ngọn nến lung linh bên máng cỏ
soi ánh sáng Hài Nhi, soi truyền Danh Cứu Chúa
đến với bao người
lạc lối bước nhân gian.

          Lưu Ly