Monday 20/09/2021
Trang chủ Tags Kinh Thánh hằng ngày

Tag: Kinh Thánh hằng ngày

Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện – 12/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/12-09-2017.mp3 Công Vụ 2:42-47 42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh,...

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách – 11/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/11-09-2017.mp3   Ê-phê-sô 2:11-22 11 Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi...

Lời Kêu Gọi Ăn Năn – 10/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/10-09-2017.mp3   Gióp 11:13-20 13 Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;  14 Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ...

Khuyên Bảo và Gây Dựng Cho Nhau – 9/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/09-09-2017.mp3   I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 1 Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; 2 vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày...

Thông Báo V/v Ra Mắt Ứng Dụng BÀI HỌC KINH THÁNH...

Học Lời Chúa là một hành trình bắt đầu khi con người biết sống cho Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trị trong...

Hội Thánh Cầu Nguyện – 5/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/05-09-2017.mp3   Công Vụ 12:1-10 1 Đương thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3 thấy điều...

Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu – 4/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/04-09-2017.mp3   Ê-phê-sô 4:11-16 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ...

Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời – 3/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/03-09-2017.mp3   Gióp 11:5-12 5 À! Chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, Và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông,  6 Ước chi Ngài chỉ tỏ cho...

Sự Nên Thánh – 28/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/28-08-2017.mp3   I Cô-rinh-tô 1:30-31  30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm...

Cảm Thông Với Người – 27/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/27-08-2017.mp3 Gióp 11:1-4 1 Sô-pha, người Na-a-ma, đáp lại, mà rằng:  2 Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT