Thứ Hai 25/09/2023
Trang chủ Tags Kinh Thánh hằng ngày

Tag: Kinh Thánh hằng ngày

Cuộc Đời Trong Tay Chúa – 26/8/2017    

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/26-08-2017.mp3   Công Vụ 25:13-22  13 Cách đó mấy ngày, vua Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít đến thành Sê-sa-rê đặng chào Phê-tu. 14 Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên...

Đạo Đức Quan Tổng Đốc – 24/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/24-08-2017.mp3   Công Vụ 24:22-27 22 Phê-lít vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giãn việc kiện ra, mà rằng: Khi nào quan quản cơ...

Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem – 23/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/23-08-2017.mp3   Giê-rê-mi 6:1 1 Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-Kê-rem; vì...

Đấng Xét Lẽ Công Bình – 22/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/22-08-2017.mp3   Giê-rê-mi 5:26-31 26 Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới, mà...

Biết và Làm Theo – 18/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/18-08-2017.mp3   Giăng 13:12-17 12 Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu...

Chỉ Cần Rửa Chân – 17/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/17-08-2017.mp3   Giăng 13:3-11  3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng...

Tôi Tớ Của Anh Em – 16/8/2017 

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/16-08-2017.mp3   Giăng 13:3-8 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng...

Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay – 8/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/08-08-2017.mp3   Ma-thi-ơ 15:21-28 21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT