Sa Čô Khua Pô Hưn Êlâo Jăk – 7/7/2021

452

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Bruă Mtao 4:1-7 

Êlan kliăng:Ñu nao hưn kơ mnuih Aê Diê, gơ̆ lač, “Nao čhĭ bĕ êa boh ôliwơ leh anăn tla nư ih, ih leh anăn phung anak êkei ih dưi dôk hdĭp hŏng dŏ ăt dôk.” (II Bruă Mtao 4:7).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei truh kơ mniê hlăm klei yăl dliê anei? Ya klei khua pô hưn êlâo Y-Êlisê ngă brei leh kơ gơ̆? Ya boh tŭ dưn mâo? Ya klei hriăm kơ mngăt myang drei mă tŭ?

Klei yăl dliê hưn kơ klei truh dleh dlan kjham kjhuê̆ kơ sa čô ƀĭng kna khua pô hưn êlâo. Tui si Josephus pô čih hƀuê ênuk leh anăn kdruêh grua phung Israel, ƀĭng kna anei jing Y-Apdia, pô mdăp leh 100 čô khua pô hưn êlâo Yêhôwa hlăm dua bĭt ƀăng čư̆ čiăng mtlaih digơ̆ mơ̆ng klei H’Jêsêbel bi mdjiê (I Bruă Mtao 18:3-4), leh anăn gơ̆ duah čan lĭng ciăng dưi čiêm digơ̆. Klei dleh dlan truh hlăk Y-Apdia djiê hĕ, tơdah mâo dưi tla ôh nư anăn snăn phung brei čan srăng mă mô̆ gơ̆ leh anăn dua čô anak êkei gơ̆ jing hlŭn (êlan 1).

         Leh hmư̆ klei mniê djiê ung anăn krao, khua pô hưn êlâo Y-Êlisê êmuh gơ̆: “Ya kâo srăng ngă kơ ih? Hưn kơ kâo… (êlan 2). Klei êmuh anăn brei ƀuh ai tiê thâo pap khua pô hưn êlâo Y-Êlisê kơ gŏ sang sa čô mah jiăng ñu mă bruă kơ Aê Diê. Drei ăt khăng hmư̆ leh anăn ƀuh mơh dŭm klei truh dleh dlan kơ phung dôk mă bruă kơ Aê Diê, ƀiădah si ngă drei mjưh êjai mơ̆ bruă dôk uêñ mĭn kơ klei hdĭp anei, čiăng nao giăm leh anăn êmuh gơ̆: “Ya kâo dưi ngă kơ ih? Hưn kơ kâo thâo đa…” amâodah drei knŏng mâo mơh ƀiă dhit klei pap leh anăn lŏ wĭt kơ bruă knuă drei pô?

         Klei khua pô hưn êlâo Y-Êlisê mđing uêñ atăt truh kơ bruă yuôm bhăn tui tluôn. Êa boh ôliwơ bŏ dlai čeh, amâo djŏ knŏng đru kơ mniê djiê ung dưi tla wĭt jih nư klei ôh ƀiădah ăt wăt dưi čiêm rông gơ̆ mbĭt hŏng dua čô anak êkei gơ̆ mơh. Bruă yuôm bhăn mơ̆ng klei myang amâo mâo knhal Aê Diê truh mtam, hlăk mniê djiê ung gưt ngă tui si klei khua pô hưn êlâo Y-Êlisê mtă. Leh anăn hŏng ai tiê khăp, mđing uêñ, thâo săng mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y-Êlisê yơh, Aê Diê bi êdah klei myang Ñu ti gŏ sang mniê djiê ung knap mñai anei.

         Drei tuôm bi êmuh mơ̆ ya klei srăng truh, tơdah khua pô hưn êlâo Y-Êlisê ngă ngai hĕ hŏng klei dleh dlan gŏ sang mniê djiê ung anei, amâo mđing hmư̆ gơ̆ ôh, ăt kăn mâo klei čiăng ngă jăk kơ gơ̆ rei? Năng ai lu bliư̆ leh, drei lui phưi leh mmông găl dôk mđing hmư̆ leh anăn ngă bruă jăk kơ phung knap mñai leh anăn ƀun ƀin jŭm găn drei kyua bi mĭn kơ drei amâo dưi ngă ôh. Ƀiădah klei dưi drei tui duah tinei, amâo djŏ ôh mơ̆ng drei pô ƀiădah hriê mơ̆ng Aê Diê mâo klei myang drei dôk kkuh mpŭ. Brei drei knŏng jing mnơ̆ng Aê Diê yua kăp bi lar klei khăp leh anăn klei myang Ñu kơ pô mkăn. Knhuah hdĭp êmhač mtrŭt drei dôk mđing hmư̆, thâo săng kơ dŭm klei hdĭp dôk găn klei knap mñai jŭm dar drei leh anăn wah lač akâo kơ Aê Diê yua drei ba truh kơ digơ̆ klei Khua Yang bi mtlaih.

         Si ngă drei mđing uêñ leh anăn đru phung knap mñai dôk jŭm dar drei mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đăm brei ôh knhuah hdĭp knŏng ƀuh ti anăp mơ̆ng ƀuôn sang ngă bi khăng ai tiê, tơl kâo amâo dưi lŏ hmư̆ ôh mnuih knap mñai dôk krao jŭm dar kâo. Akâo Ih yua kâo kăp djă ba bruă yuôm bhăn mơ̆ng Khua Yang kơ digơ̆.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 20:1-21:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcTP. HCM: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Phân Phát Nhu Yếu Phẩm Cho Người Dân Gặp Khó Khăn Vì Dịch Bệnh
Bài tiếp theoVị Tiên Tri Tốt Bụng – 7/7/2021