Rao Truyền Sự Tự Do – 23/5/2022

3737

 

 

Giê-rê-mi 34:1-11

Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa (Lu-ca 4:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Mạng lệnh của Đức Giê-hô-va khi các thành Giu-đa bị thất thủ là gì? Quan trưởng và dân Giu-đa đáp ứng ra sao? Tại sao sau đó họ thay đổi ý kiến? Bạn làm gì khi Đấng Christ buông tha bạn được tự do khỏi ách nô lệ tội lỗi?

Vào năm 588 TC, dưới sự tấn công vũ bão của quân đội Ba-by-lôn phương Bắc, các thành của người Giu-đa hầu như đều bị thất thủ, chỉ còn lại hai thành La-ki và A-xê-ca (câu 7). Vua và toàn dân Giu-đa nhận được mạng lệnh từ Đức Giê-hô-va truyền họ phải “…thả kẻ nô hoặc tì, tức là người nam hoặc nữ Hê-bơ-rơ, cho được thong thả, chẳng ai được lại giữ người Giu-đa anh em mình làm tôi mọi nữa” (câu 9). Hết thảy quan trưởng và toàn dân Giu-đa đã nhiệt thành hưởng ứng giao ước ấy, Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại rằng, “Họ đều ưng theo và thả nô tì ra” (câu 10b). Thế nhưng sau đó họ lại thay đổi ý kiến và bắt những người đã được thả trở về phục tùng họ như trước. Hành động này đã làm Đức Giê-hô-va không hài lòng, và cũng chính vì điều này đã khiến họ đón nhận hình phạt từ Ngài.

Việc quân phương Bắc vây thành Giê-ru-sa-lem trong thời gian dài đã khiến cho tình trạng thiếu hụt lương thực rất trầm trọng, tha nô lệ trong giai đoạn này giúp các chủ nô được nhẹ phần nào trách nhiệm lo lương thực cho nô lệ, đồng thời có thêm lực lượng đứng lên tham gia quân đội để chống lại sự tấn công của đạo quân Ba-by-lôn. Nhưng từ khi có được sự can thiệp của nước Ê-díp-tô khiến quân Ba-by-lôn tạm rút thì dân Giu-đa lại thay đổi quyết định (Giê-rê-mi 34:21-22; 37:5, 11), nghĩa là họ không theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va thả tự do cho các nô lệ nữa. Hành động này trái với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ khi Ngài cứu dân Giu-đa khỏi ách nô lệ trong xứ Ê-díp-tô, hơn thế, họ cũng trái với giao ước Đức Chúa Trời lập cùng họ về việc thả tự do cho nô lệ người Hê-bơ-rơ, là anh chị em mình sau sáu năm phục vụ (Phục Truyền 15:12). Dân của Chúa đã vì tham lợi, chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình nên quyết định chọn bất tuân mạng lệnh của Đức Giê-hô-va.

Ngày nay, nhờ sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự, chúng ta được buông tha khỏi ách nô lệ của tội lỗi để được tự do sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Không ai có quyền bắt chúng ta làm nô lệ cho bản tính xác thịt, tội lỗi ngoại trừ chính chúng ta tự đặt mình dưới ách tôi mọi một lần nữa (Ga-la-ti 5:1). Xin Chúa cho chúng ta học về gương thất bại của dân Chúa ngày trước, để hết lòng sống theo ý muốn Đức Chúa Trời và rao truyền sự tự do trong Đức Chúa Giê-xu Christ cho nhiều người.

Bạn có rao truyền sự tự do trong Đấng Christ cho những người chung quanh chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tôn ngợi Chúa vì đã ban cho con sự tự do trong Đức Chúa Giê-xu Christ, xin giúp con luôn vâng phục Chúa và chuyên lòng rao ra sự tự do cho người chung quanh con đang sống trong xiềng xích tội lỗi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 35

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiu Hưn Klei Êngiê – 23/5/2022
Bài tiếp theoLâm Đồng: Lễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Klong Tum