Nối Lửa

944

Lửa linh trong lễ ngũ tuần

Từ Trời giáng xuống phục hưng mọi lòng

Giữa cơn khốn khó long đong

Môn đồ vững chí bền lòng càng hơn

Gian nguy chẳng chút nao sờn

Một lòng vì Chúa giảng ra Tin Lành

Như cơn gió lớn thổi nhanh

Lửa linh tràn ngập phố, thành nhiều nơi…

Á, Âu,… biết đến Đạo Trời

Những bàn chân đẹp ra khơi, lên đường

Họ đi rao báo tình thương

Làm người nối lửa Thiên Đường đó đây

Hy sinh, bắt bớ, tù đày…

Càng nung ý chí, dạn dày kiên trung

Đến nơi sơn tận, thủy cùng

Trăm bề thiếu thốn hải hùng vây quanh

Nhưng bao thế hệ cha anh

Đã vâng lệnh Chúa nhiệt thành ra đi

Yêu người đâu quản sá gì

Mở rộng nước Chúa ngại chi xa gần

Họ đi bởi sức linh thần

Tin lành đã đến địa phần Việt Nam

Hơn trăm năm, lắm gian nan

Bao nhiêu giáo sĩ sẵn sàng dấn thân

Họ đi lúc tuổi con xuân

Phong sương gian khổ vùi thân rừng già

Đã bao thế hệ ông cha

Tiếp bước nối lửa giảng ra tin lành

Ta nay con cháu hậu sanh

Nhận ơn cứu rổi phước lành Chúa ban

Mau vâng lệnh Chúa sẵn sàng

Cùng nhau nối lửa Thiên Đàng khắp nơi

 

 

 

Phạm Đình Diệp

Tháng 6/ 2013

 

 

Bài trướcBài thứ 225: Hãy Tiến Lên
Bài tiếp theoCô Bé Bên Cửa Sổ