Niềm Hy Vọng của Cơ Đốc Nhân – 22/10/2021 

5829

 

I Cô-rinh-tô 15:24-26

“Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình” (câu 24-25).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau phục sinh, công tác của Đức Chúa Giê-xu là gì? Khi nào Đấng Christ trao Vương quốc lại cho Đức Chúa Cha? Vương quốc dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ như thế nào? Bạn sống thế nào đang khi trông chờ Chúa trở lại?

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không dừng lại ở sự kiện Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá và sống lại khải hoàn. Nhưng công tác của Đấng Christ vẫn còn đang tiếp tục thực hiện, đó là chinh phục và phế bỏ tất cả các thế lực cai trị, tất cả quyền hành, mọi sức mạnh, và thù địch cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Sự chết sẽ bị ném vào hồ lửa trước tòa án lớn và trắng của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 20:14). Đó là lúc những người ngủ trong Chúa được sống lại và sống đời đời, không còn bị ảnh hưởng bởi cái nọc của sự chết nữa.

Đấng Christ đã đắc thắng tội lỗi trên thập tự giá, nhưng đó chưa phải là chiến thắng cuối cùng. Những người thuộc về Đấng Christ nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung vẫn còn đang sống giữa trần gian “cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này” (Ê-phê-sô 6:12) đang kiểm soát và làm cho khốn khổ. Con người nói chung vẫn chưa hưởng được sự công bằng cũng như tự do, hạnh phúc thật sự. Đâu đó cũng còn vang lên những tiếng kêu than từ sự bất công của những chủ quyền, thế lực chịu sự xui giục của ma quỷ lạm dụng quyền hành mưu cầu tư lợi, bẻ cong công lý, hay những thế lực xấu lấn áp làm kinh hãi, điêu đứng nhiều người bao gồm cả con dân Chúa. Tất cả những điều đó gây nên sự bất an, khiến con người luôn phải sống trong nỗi lo sợ, khốn khó trăm bề.

Nhưng đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, khi ấy mọi sự ác sẽ bị truất bỏ, người thuộc về Chúa sẽ kinh nghiệm trọn vẹn phước hạnh của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã thực hiện. Đây cũng chính là niềm hy vọng của những người ở trong Đấng Christ, mong chờ ngày phước hạnh khi “mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực” và cả “sự chết” đều bị tiêu diệt. Hình ảnh mọi kẻ thù nghịch được đặt dưới chân Đức Chúa Giê-xu Christ là hình ảnh chiến thắng thật khải hoàn (câu 25; Thi Thiên 8:6). Mỗi chúng ta hãy sống trong niềm hy vọng ngày Đấng Christ toàn thắng trao Nước công bình trọn vẹn lại trong tay Đức Chúa Trời. Trong lúc chờ đợi, chúng ta cần giữ vững đức tin, cứ ở trong Đấng Christ, sống hữu ích cho Chúa và rao truyền Danh Chúa để nhiều người được cứu trước ngày Chúa tái lâm.

Niềm hy vọng của bạn đang khi còn sống trên đất là gì?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời kính yêu! Lòng con náo nức trông mong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài, cũng là ngày con được bước vào Nước vinh hiển, công bình, vui hưởng phước hạnh đời đời Chúa ban cho.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 14:18-15:12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcKlei Phung Đaŏ Kơ Krist Čang Hmăng – 22/10/2021
Bài tiếp theoBận Rộn Quá, Làm Sao Để Tổ Chức Gia Đình Lễ Bái?