Ngày 13/9/2015: Cầu Nguyện Thiết Tha

534

Thi Thiên 119:145-152

 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này tác giả bày tỏ về Chúa như thế nào? Ông cầu nguyện như thế nào? Bạn đã nhận được bài học nào qua sự cầu nguyện của ông?

 

Người đời cũng cầu nguyện nhưng họ cầu xin với những đối tượng mà họ không biết. Họ “vái Trời” mà không biết gì về “Ông Trời.” Họ thờ những thần mà không biết thần đó có thật sự giúp họ được gì không? Hơn thế nữa, nhiều người thờ nhiều thần, ngay cả “thần không biết” cũng thờ (Công Vụ 17:23).

 

Cơ Đốc nhân biết rõ đối tượng chúng ta thờ phượng. Chúa chúng ta là Đức "Giê-hô-va" (câu 145), Đấng sáng tạo vũ trụ, vạn vật, và con người; Đấng quyền năng giải cứu chúng ta khỏi mọi khó khăn (câu 146), và cũng là Đấng tể trị sự sống sự chết của con người (câu 149). Đức Giê-hô-va, Chúa chúng ta là Đấng nhân từ (câu 149), Lời Chúa phán dạy là chân thật và còn đến đời đời (câu 152). Khi biết đối tượng thờ phượng và ý nghĩa lời cầu xin của mình, chúng ta an tâm vì Chúa luôn ở với và nhậm lời cầu xin của chúng ta. Nên nhớ rằng Chúa “ở gần” và là Đấng giải cứu chúng ta. Sự sống của chúng ta luôn ở trong tay Chúa.

 

Khi biết rõ đối tượng cầu xin của mình là Đức Giê-hô-va, tác giả đã hết lòng và thiết tha cầu nguyện. Tác giả viết: “Tôi hết lòng kêu cầu” (câu 145), “tôi đã kêu cầu” (câu 146,147), “xin hãy nghe tiếng tôi” (câu 149). Sự cầu nguyện phải xuất phát từ tấm lòng khao khát và trông cậy nơi Chúa hoàn toàn. Từ rạng đông, tác giả đã hướng tâm hồn mình đến Chúa và thiết tha cầu nguyện. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu cũng đã cầu xin thiết tha với Cha: “Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Bên cạnh sự cầu nguyện thiết tha, chúng ta cũng phải cầu nguyện theo ý Chúa:“Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Để biết được ý Chúa, con cái Chúa phải học hỏi và làm theo Lời Chúa. Tác giả “suy ngẫm Lời Chúa” (câu 148), “giữ luật lệ Chúa” (câu 145). Nhờ học hỏi Lời Chúa, tác giả biết Lời Chúa là chân thật và các điều răn Chúa còn đến đời đời (câu 151, 152).

 

Con cái Chúa cần phải hết lòng cầu nguyện. Cầu nguyện thiết tha trong sự soi dẫn của Lời Chúa sẽ giúp cho mối tương giao giữa chúng ta với Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Khi biết rõ Đấng chúng ta cầu xin, chúng ta suy ngẫm và làm theo Lời Ngài, thiết tha cầu nguyện với Chúa hết lòng theo ý Ngài, Chúa sẽ trả lời cầu xin của chúng ta. Hãy vững tin!

 

So sánh tinh thần cầu nguyện của bạn với tác giả, bạn thấy mình cần phải sửa đổi điều gì?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con luôn vững tin và xác nhận Đức Giê-hô-và là Chúa của con. Xin cho con yêu mến Lời Chúa, hết lòng, và thiết tha trong sự cầu nguyện với Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 13.

Bài trướcLễ Bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc Liêu
Bài tiếp theoTỉnh Long An Bồi Linh Quý III/2015