Mnơ̆ng Ƀơ̆ng leh anăn Mnơ̆ng Bi Blah Hlăm Mngăt – 28/4/2022

691

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 11:5-12

Êlan kliăng: “Kyua anăn mă yua bĕ jih mnơ̆ng bi blah Aê Diê brei, čiăng kơ diih dưi bi kdơ̆ng hlăm ênuk jhat, leh anăn tơdah bi blah leh jih, diih srăng ăt dôk kjăp.” (Êphêsô 6:13).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya bruă Mtao Rôbôam ngă kơ dŭm ƀuôn prŏng ti Yuđa? Ya mnơ̆ng ñu mprăp kơ dŭm ƀuôn prŏng anei? Ya ngă ñu ngă snăn? Hlăm ya bruă yang jhat ênưih ngă kơ drei?

Mtao Rôbôam gưt asăp Aê Diê amâo nao blah ôh Mtao Jêrôbôam ƀiădah“dôk hlăm ƀuôn Yêrusaelm” mkŏ mjing 15 ƀuôn mgang, ñu mdưm phung khua kahan tinăn, mbha mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn kdrăp bi blah čiăng dưi mâo dŭm ƀuôn “jing kjăp snăk”. Kyua anăn, dua krĭng Yuđa leh anăn Benjamin dưi dôk kjăp ti klei ñu kiă kriê. Aê Diê brei dŭm hdră bruă mkŏ mjing tŭ jing leh anăn anăn jing klei bi knăl brei thâo Aê Diê hơêč hmưi kơ ñu kyua ñu gưt asăp Aê Diê amâo nao blah ayŏng adei pô ti êgar Dưr. Tơdah amâo mâo ôh klei Aê Diê pap, klă sĭt ñu amâo dưi mkŏ mjing ôh tŭ jing dŭm kđông kahan anei kyuadah “Tơdah Yêhôwa amâo mdơ̆ng sang, phung mdơ̆ng mă bruă hơăi mang” (Klei Mmuiñ Hđăp 127:1). Dŭm kđông kahan dôk hlăm dŭm anôk phŭn ti nah Yŭ, Dhŭng leh anăn Ngŏ ti krĭng Yuđa, êlâo dih mtao Salômôn amâo đei mđing ngă bi kjăp ôh. Grăp kđông kahan kñăm răng mgang dŭm ktuê êlan phŭn atăt truh kơ anôk phŭn Yuđa, leh anăn răng mgang knông lăn nah Ngŏ, Yŭ leh anăn Dhŭng Yuđa jing dŭm anôk huĭdah phung Ammôn, Êđôm, Môap, Phênêsi, Philistin leh anăn Êjip ksŭng blah.

Wăt tơdah amâo dôk hlăm ênuk bi blah ôh ƀiădah Mtao Rôbôam ăt duah nanao hdră čiăng mprăp, răng mgang ala mtao pô. Mdê hŏng ênuk Mtao Rôbôam, ară anei phung đăo Krist grăp mnĭt mmông dôk nanao hlăm klei bi blah hlăm mngăt, jing mjêč lu hĭn. Drei amâo bi blah hŏng anak mnuih ôh “ƀiădah hŏng phung khua kiă kriê, hŏng phung mâo klei dưi, hŏng phung khua mtao lăn ala ênuk mmăt anei, hŏng phung yang jhat ƀai dôk hlăm jih adiê” (Êphêsô 6:12). Phung roh phung drei thâo mĭn leh anăn thâo mplư snăk. Khădah snăn tơdah phung đăo kơ Krist amâo thâo săng ôh klei pô dôk ti krah klei bi blah hlăm mngăt anăn luč klei răng tơl dlưh rai ti anăp phung roh.

Msĕ si Mtao Rôƀôam, brei drei thâo ya anôk hlăm klei hdĭp mngăt pô ênưih dlưh rai hĭn čiăng dưi mâo hdră mgang bi djŏ guôp. Mtao Rôboam mprăp leh kdrăp bi blah leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ dŭm ƀuôn ti anôk phŭn. Drei ăt kăn dưi mgang kjăp leh kơ pô tơdah amâo kjăp hlăm klei hdĭp mngăt. Klei Aê Diê Blŭ jing mnơ̆ng yuôm bhăn rông klei hdĭp mngăt (Y-Mathiơ 4:4). Brei drei knang hlăm klei myang Aê Diê čiăng dôk kjăp (II Kôrantô 10:4), leh anăn yua kdrăp bi blah hlăm mngăt čiăng bi kdơ̆ng hŏng phung roh (Êphêsô 6:14-17). Êngao kơ mprăp mnơ̆ng bi blah anăn, brei drei ăt “wah lač jêñ jêñ” (Êphêsô 6:18) kyua wăt tơdah mprăp klei thâo mbruă lu dưn mơh ƀiădah amâo mâo Aê Diê đru, drei ăt kăn dưi dôk kjăp rei.

Drei ƀuh pô mâo mơ̆ klei êdu kƀah ênưih dluh lĕ? Si drei ngă čiăng mâo klei dưi?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo thâo ya klei êdu awăt hlăm klei hdĭp mngăt kâo. Akâo kơ Ih đru kâo knang kơ klei myang Ih čiăng dưi msir mgaih klei êdu kƀah anăn leh anăn dôk kjăp nanao hlăm Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcZaub Mov thiab Cuabyeej Ntaus Rog Sab Ntsujplig – 28/4/2022
Bài tiếp theoLương Thực và Khí Giới Thuộc Linh – 28/4/2022