Lúa Mì Và Cỏ Lùng – 15/6/2023

9881

 

 

Ma-thi-ơ 13:24-30

“Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng, ai là người đã gieo cỏ lùng vào ruộng? Thái độ của chủ ruộng như thế nào đối với lúa mì và cỏ lùng? Chúng ta học được bài học nào qua ẩn dụ này?

Chúa Giê-xu dùng nhiều ẩn dụ để dạy về Nước Thiên Đàng. Trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng này, Chúa kể về một người chủ ruộng đã gieo giống tốt ngoài đồng, nhưng một ngày kia các đầy tớ phát hiện trong ruộng có nhiều cỏ lùng, là loại cỏ khi mới mọc trông rất giống lúa mì. Các đầy tớ tưởng trong những hạt giống gieo xuống có lẩn hạt cỏ lùng, nhưng chủ xác nhận rằng, “Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó” (câu 28). Không phải chủ lơ là thiếu trách nhiệm nhưng vì kẻ thù cố ý tìm mọi cách để phá hoại cánh đồng của ông chủ (câu 25). Khi phát hiện cỏ lùng, các đầy tớ đã xin chủ cho phép nhổ bỏ, nhưng “Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng” (câu 29), và quyết định của chủ là “Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta” (câu 30).

Chúa Giê-xu đã giải thích ẩn dụ này trong câu 36-43. Trong đó, giống tốt là con cái Nước Thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ ở thế gian. Vì ở trong thế gian nên cỏ lùng vẫn xen vào trong Hội Thánh, vẫn nhận ơn mưa móc và ánh sáng mặt trời để nảy nở và lớn lên (Ma-thi-ơ 5:45).

Ngày nay, có nhiều Cơ Đốc nhân thất vọng hỏi rằng “tại sao trong Hội Thánh lại có những người không thánh?”, “tại sao Chúa lại để những điều này xảy ra trong Hội Thánh?” v.v… Ẩn dụ Chúa kể cho thấy trong thế gian cũng như trong Hội Thánh luôn có “cỏ lùng”; tuy nhiên, chúng ta cũng đừng vội đánh giá ai là cỏ lùng và ai là lúa mì vì khi chưa trỗ bông, cả hai đều khá giống nhau. Chúng ta cũng đừng để “cỏ lùng” ảnh hưởng đến đức tin và sự phục vụ Chúa của chúng ta. Chúa không cho phép chúng ta nhổ cỏ lùng, tức không được quyền phán xét. Ngài sẽ làm việc đó trong ngày cuối cùng cách chính xác và công bình. Thay vì phải nặng lòng về cỏ lùng, chúng ta hãy chắc chắn mình là lúa mì, hãy đầu tư vào công việc Chúa để tâm linh luôn tăng trưởng và trổ bông kết quả cho Chúa. Cũng hãy khích lệ những ai đang nản lòng muốn thối lui trong sự phục vụ Chúa vì khi Chúa trở lại, lúa mì và cỏ lùng sẽ được phân biệt rất rạch ròi.

Bạn có luôn quan tâm đến đời sống thuộc linh của mình để kết quả cho Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con đừng quá nặng lòng vì cớ “cỏ lùng” trong Hội Thánh của Ngài, nhưng xin cho con thêm lên niềm vui trong sự phục vụ Chúa vì biết rằng tương lai không xa lúa mì và cỏ lùng sẽ được phân định rạch ròi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 1:39-80

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMdiê Ƀlê Leh Anăn Rơ̆k Jhat – 15/6/2023
Bài tiếp theoCần Thơ: Hiệp Nguyện Tháng 6/2023