Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Năm 2010 Tại Hội Thánh Cái Răng

897

     HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa Chúa đã ban cho các Chương trình Lễ kỷ niệmn Chúa Giáng Sinh và truyền giảng của Hội Thánh Cái Răng được tổ chức tại các Điểm nhóm và Hội Thánh trong vòng 7 ngày qua đã có thêm 123 người tiếp nhận Chúa.

 

     1/ Trong Chương trình truyền giảng đặc biệt Giáng Sinh tại Nhà thờ đêm 19/12 có 31 người tin nhận Chúa.

 

1

Chương trình truyền giảng đặc biệt Giáng Sinh tại Nhà thờ đêm 19/12

 

     2/ Trong Chương trình Giáng Sinh tại Điểm nhóm Rạch Gòi ngày 21/12 có 14 người tin nhận Chúa.

     

2

Ban hát tôn vinh Chúa tại ĐN Rạch Ngòi

 

3

Điểm nhóm Rạch Gòi ngày 21/12 có 14 người tin nhận Chúa

 

     3/ Trong Chương trình Giáng Sinh tại Điểm nhóm Bảy Ngàn ngày 22/12 có 13 người tin nhận Chúa.

 

4

Ban hát tôn vinh Chúa tại ĐN Bảy Ngàn

 

5

Điểm nhóm Bảy Ngàn ngày 22/12 có 13 người tin nhận Chúa.

 

     4/ Trong Chương trình Giáng Sinh tại Điểm nhóm Thạnh Xuân ngày 23/12 có 11 người tin nhận Chúa.

 

6

Ban hát tôn vinh Chúa tại ĐN Thạnh Xuân

 

7

Điểm nhóm Thạnh Xuân ngày 23/12 có 11 người tin nhận Chúa

 

     5/ Trong Chương trình Giáng Sinh tại Điểm nhóm Hòa Mỹ ngày 24/12 có 21 người tin nhận Chúa.

 

8

Ban hát tôn vinh Chúa tại ĐN Hòa Mỹ

 

9

Điểm nhóm Hòa Mỹ ngày 24/12 có 21 người tin nhận Chúa.

 

     6/ Trong Chương trình Chính lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ ngày 25/12 có 24 người tin nhận Chúa.

 

10

Thờ phượng Chúa tại nhà thờ Cái Răng ngày 25/12

 

11

  Nhà thờ ngày 25/12 có 24 người tin nhận Chúa

 

     7/ Trong Chương trình Thờ phượng Giáng Sinh tại Nhà thờ ngày 26/12 có 9 người tin nhận Chúa.

 

 

     Thật tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, vì 1 linh hồn quý hơn cả thế gian (Mat 26.16) và có

nhiều linh hồn đã được cứu, cho nên thật là quý báu hơn hết…

 

     Xin thêm lời cầu nguyện cho 123 tân tín hữu được đứng vững, hiểu biết Chúa càng hơn và hưởng phước hạnh dồi dào từ Hài Nhi Thánh… ”

 

     Trong niềm vui mừng khôn xiết đó xin có thơ rằng:

 

     “MỪNG CHÚA GIÁNG SINH cả địa cầu

     CHÚA đến cùng bạn dù ở đâu

     GIÁNG thế trao người món quà quý…

     SINH lòng yêu Chúa, ghi khắc sâu”

 

 

 

MsNc Phạm Duy Thọ, Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng

Bài trướcLiên Hiệp Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Cho Các Hội Thánh Trong Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Điểm Nhóm TL Buôn Kniêr – Krông Păck tỉnh Đăk Lăk