Lật Ngược Thế Cờ – 14/6/2019

1587

 

Ê-xơ-tê 7:1-10

1 Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2 Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Ê-xơ-tê rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn xin sự gì? tất sẽ ban cho ngươi; muốn cầu gì? dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. 3 Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. 4 Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. 5 Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu? 6 Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. 7 Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhứt định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu sanh mạng mình. 8 Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Ha-man đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Ê-xơ-tê đương ngồi. Vua bèn nói: Trong cung tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Ha-man lại. 9 Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó! 10 Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. 

Câu gốc: “Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó!” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã trình thưa với Vua A-suê-ru điều gì? Vua A-suê-ru đã phản ứng ra sao? Hình phạt dành cho ông Ha-man là gì? Bài học này giúp chúng ta vững tin nơi quyền của Chúa như thế nào?

Diễn tiến câu chuyện về dân Giu-đa đang đứng trên bờ vực bị tận diệt đã lên đến đỉnh điểm, bởi Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã phơi bày cho Vua A-suê-ru biết âm mưu gian ác tuyệt diệt dân Giu-đa của ông Ha-man. Có thể nói, sau khi nghe được những lời cầu xin cùng lời tố cáo ông Ha-man của Hoàng hậu Ê-xơ-tê, Vua A-suê-ru bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi một bên là vị hoàng hậu mà ông vô cùng yêu mến, còn một bên là vị đại thần mà vua cũng hết sức tin cậy. Lời buộc tội của Hoàng hậu Ê-xơ-tê dành cho ông Ha-man chẳng khác nào bắt buộc vua phải lựa chọn một trong hai. Dẫu Vua A-suê-ru rất tức giận trước hành động gian ác của ông Ha-man đã gây ra cho dân Giu-đa nói chung, và cho Hoàng hậu Ê-xơ-tê nói riêng, nhưng vua vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng nào cho ông Ha-man cả. Điều đáng nói ở đây là, ông Ha-man từng giận dữ khi ông Mạc-đô-chê không quỳ trước mặt ông và tìm cách mọi cách hãm hại ông Mạc-đô-chê cùng dân tộc ông. Nhưng nào ngờ chỉ vì để cứu mạng sống mình mà ông Ha-man bất chấp văn hóa cùng sỉ diện, sẵn sàng quỳ xin trước một người nữ Giu-đa như Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Và chính bởi hành động khiếm nhã ấy đã làm Vua A-suê-ru quyết định đưa ra bản án cuối cùng dành cho ông Ha-man, ấy là treo ông Ha-man lên cây mộc hình mà chính ông đã dựng sẵn cho ông Mạc-đô-chê.

Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên dòng lịch sử của nhân loại nói chung, và trên từng câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta nói riêng. Chúa không hề bị khống chế trước những âm mưu của loài người. Ngược lại, Chúa luôn có cách của Ngài để làm nghiêng lệch mọi thế cuộc trong thời điểm Ngài muốn (Thi Thiên 21:1). Nếu như dân Giu-đa từng nắm chắc bản án tử trong tay mà Chúa vẫn có năng quyền giải cứu họ thoát khỏi, thì không có khó khăn nào trong cuộc đời chúng ta có thể làm khó Ngài được. Vì thế, trong những trận chiến của cuộc đời mà chúng ta đối diện, đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Chúa. Mọi khó khăn, gian nguy đều chỉ là tạm thời và chóng qua, rồi sẽ tới lúc Chúa đưa cánh tay công bình của Ngài ra mà phân xử và bênh vực chúng ta. Trong mọi sự, hãy vững lòng trông cậy Chúa như dân Giu-đa năm xưa. Hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta trong mọi hành động như cách Ngài đã hướng dẫn Hoàng hậu Ê-xơ-tê, và rồi chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được vinh quang chiến thắng như vậy.

Bạn đã từng trải qua những kinh nghiệm tương tự nào như dân Giu-đa không?

Lạy Chúa, là Đấng làm những công việc quyền năng trên dân của Ngài. Xin giúp con càng tin cậy nơi Chúa và luôn để Chúa hướng dẫn con trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 44.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org