Hiệp Nguyện Qúy II/2019 Tỉnh Khánh Hòa

819

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/06/2019, tại cơ sở 32 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang đã diễn ra chương trình hiệp nguyện quý II cho Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh Khánh Hòa. Chương trình diễn ra 2 ngày với khoảng 130 người tham dự.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ

Nương trên phân đoạn Kinh Thánh Các Quan Xét chương 7 với chủ đề “Đắc Thắng Nhờ Vâng Phục”, Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Khánh Hòa đã khích lệ ban hiệp nguyện sống đắc thắng cho Chúa theo gương của Ghê-đê-ôn và dân sự khi xưa, để chiến thắng dân Ma-đi-an, họ “vâng phục ra trận và vâng phục trở về”.

Dù kẻ thù có mạnh và hùng hậu thế nào đi chăng nữa, khi sẵn sàng vâng phục Chúa thì sẽ sẵn sàng nhận lấy chiến thắng, và ngược lại khi không sẵn sàng vâng phục lẽ tất yếu sẽ xảy đến đó là sẵn sàng nhận thất bại.

Lời bài hát Thánh ca 375 “Sẵn Sàng” như là một lời kết ước với Chúa của quý tôi con Chúa: “Sẵn tiến sẵn thoái, theo ơn Cha sai, sẵn tròn phận tôi tớ Ngài. Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, sẵn phục linh ý mọi khi.”

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Khánh Hòa

Sau thì giờ bồi linh, Mục sư Phạm Sính tiếp tục huấn luyện các Chấp sự cho các Hội Thánh trong tỉnh với giáo trình “Chấp Sự Trong Hội Thánh” qua loạt bài “Thánh Chức Chấp Sự” trong ngày 12/6 và “Tổ Chức Hội Thánh” trong ngày 13/6.

Chương trình kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/6 sau lời cầu nguyện Mục sư Võ Văn Tự Cường.

Ban hiệp nguyện chia tay nhau ra về trong niềm vui vì qua hai ngày học lĩnh hội được nhiều điều quý báu trong thánh chức Chúa giao phó để hầu việc Chúa kết quả càng hơn.

CTV. TĐ Phan Thanh Quang