Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Kon Tum

501

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 12-13/6/2019, tại nhà thờ Tin Lành Đăk Ruồng, tỉnh Kon Tum, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội tổ chức lớp bồi dưỡng cho giáo viên dạy Trường Chúa nhật trong các Hội Thánh tỉnh Kon Tum.

Có hơn 30 giáo viên dạy Trường Chúa nhật trong các Hội Thánh tỉnh Kon Tum tham dự

Mục Sư Nguyễn Đình Tín, Giảng viên của Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục đã giảng dạy cho lớp học trong hai ngày. Qua đó, Mục sư đã giúp các học viên hiểu biết được tầm quan trọng của công tác dạy Trường Chúa nhật trong việc góp phần gây dựng đức tin của tín hữu và phát triển Hội Thánh. Mục sư cũng giúp cho học viên nâng cao kỹ năng dạy Trường Chúa nhật để chức vụ của họ được kết quả hơn trong những ngày tới.

Mục Sư Nguyễn Đình Tín, Giảng viên của Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục

Sau hai ngày học, nhiều học viên đã bày tỏ sự cảm động với công tác dạy Trường Chúa nhật. Nhiều học viên đề nghị ban tổ chức tiếp tục mở lớp bồi dưỡng giáo viên Trường Chúa nhật trong thời gian tới.

Xin cầu nguyện cho các giáo viên Trường Chúa nhật của các HT tại tỉnh Kon Tum được Chúa thêm ơn để phục vụ Ngài kết quả hơn trong những ngày tới.

TTV MS Lê Phương Thành